Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Velký cirkus: koblížky byly na jedničku

Velký cirkus: koblížky byly na jedničku

Již několik měsíců předem byl avizován řetěz seminářů pořádaný Komorou veterinárních lékařů ČR (dále jen KVL ČR). Interaktivní vystoupení v řadě krajských měst se stala příjemnou tradicí setkávání a probírání problematiky, která se nedá řešit na odborných seminářích. Letošní tzv. “velký cirkus” měl komentovat aktuální dění v naší profesi.

Nalákán poutavým programem jsem opustil svoji drahou polovičku a své dcerky, se kterými jsem trávil jarní prázdniny na Šumavě. Vlakem jsem dorazil na místo konání “velkého cirkusu” v našem Plzeňském kraji: do Křimic.

Kolem 16. hodiny dorazila skupinka čítající asi dvacet aktivních členů naší komory, kteří dali účasti zde přednost před sledováním napínavého hokejového zápasu. O jeho průběhu nás naštěstí informoval prezident Komory osobně.

Stanete se národním sponzorem

Jako první přišel na řadu Národní ozdravovací program od IBR. Účastníci si vyjasnili postoje s hlavním epizootologem Václavem Poláčkem, potažmo se SVS. Trochu mě udivil požadavek vypisování sólo-žádanek na vyšetření IBR. Nechápu, proč by při jednom odběru krve nemohlo být na základě jedné žádanky provedeno vyšetření na IBR, leukózu a brucelózu dohromady. Vždyť směrodatný by pro ministerského úředníka měl být výsledek laboratorního vyšetření z akreditované laboratoře, a ne nějaká žádanka.

Na tuto diskuzi navázal Dr. Jaroslav Kratochvíl, zástupce firmy Pfizer, který nás seznámil s možnostmi markerové vakcíny, která bude použita v ozdravovacím programu.

Dr. Luboš Hošek, předseda vzdělávací komise KVL ČR, stručně informoval o možnostech postgraduálního vzdělávání členů KVL ČR a srovnal tento systém s ostatními odbornými komorami.

Dr. Jiří Bureš, zástupce ÚSKVBL Brno nás seznámil se změnami v oblasti veterinárních léčiv v souvislosti se změnami současné národní i evropské legislativy. Tou nejdůležitější změnou je tok léčiv od veterinárního distributora přímo k praktickému veterináři. Tím pádem se mnoho kolegů dostává pod “sekyrku neplatičů”, protože konečným plátcem veterinárních léčiv od veterinárního distributora je pouze veterinární lékař, a ne chovatel, jak bylo letitým zvykem. Co tento fakt přinese ve světle Národního ozdravovacího programu si nedovoluji říct a děsím se toho. Touto cestou si dovoluji poděkovat panu kolegovi Osičkovi a celému spolku chovatelů skotu a přidružených lobistických organizací. Podařilo se jim udělat z veterinárních lékařů sponzory tohoto národního ozdravovacího programu.

Nejlepší byl Elis

Zlatým hřebem programu pro mne měla být přednáška o cenotvorbě ve veterinární medicíně. Dr. Hošek na praktickém příkladu svého pracoviště dokladoval zásady, kterými bychom se měli během této činnosti řídit. Přehledně nám vysvětlil, co bychom si měli účtovat. Ovšem umění jak, co, kdy a v jaké míře, to už jsem se z jeho přednášky nedozvěděl. Snad příští rok naváže tato přednáška tématem optimální tvorba cen.

Největším přínosem bylo pro mne stručné a přehledné vystoupení Ing. Elise, daňového poradce, který fundovaně vyložil systém současných daní. V příštím roce bych přivítal posunutí termínu velkého cirkusu na posledních 14 dnů v březnu, kdy většina z nás bude mít připravená daňová přiznání a v hlavě hodně dotazů, které bychom mohli zkonzultovat.

Vyplnili jsme také dotazník, ze kterého by byly patrné cenové hladiny v našem Plzeňském kraji. Průměrné ceny byly částečně i odrazem věkové struktury účastníků, případně veterinárních pracovišť. Průměrné ceny byly na úrovni 60 % cen, které účtuji ve své miniordinaci.

Přednášku kolegy Petra Matušiny jsem z osobních důvodů neabsolvoval, neboť odmítám jeho program používat do té doby, než budou vyjasněné vztahy mezi jeho uživateli, Národním registrem s.r.o. a tvůrcem tohoto programu.

V noci jsem se vracel domů ke svému počítači s hlavou plnou nápadů. Tento pocit je pro mne znamením, že čas strávený na tomto semináři nebyl pro mne ztracený.

Ohodnotím jej školními známkami:

Termín: 3 (Kolize s jarními prázdninami v městě Plzni. Doporučuji předem zkontrolovat na webu ministerstva školství termíny jarních prázdnin a také vzít v úvahu čas daňových přiznání.)

Přednášející osobnosti: 2
Aktuálnost problematiky: 1
Místo konání: 1
(koblížky a káva byly výborné).

MVDr. Leoš Grejcar
med.vet@volny.cz