Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinář musí pomoct vždy

   Soudnička

Veterinář musí pomoct vždy

Věc: stížnost

Podávám tímto stížnost na MVDr Slavila, který dne 1.1.2000 odmítl poskytnout první pomoc mé feně dobrmana, která pozřela jed na hlodavce, a tím byla ohrožena na životě.

Své odmítnutí zdůvodnil MVDr. Slavil tím, že jsem si fenu nenechala u něj ošetřit zhruba před měsícem a proto mě odkázal na veterinární ošetření tam, kde jsem si fenu nechala ošetřit před tím. Domnívám se, že výše uvedená skutečnost, kterou MVDr.Slavil argumentoval při odmítnutí poskytnutí první pomoci jej k takévémuto rozhodnutí neopravňuje a v neposlední řadě se neshoduje s lékařskou etikou. Tuto stížnost si dovoluji podat přímo na Vaši lékařskou komoru, vzhledem k tomu, že nejsem přesvědčena, že místní lékařská veterinární komora by ji objektivně posoudila.

Zároveň by mě také zajimalo, proč v našem městě neexistuje veterinární pohotovost, kde by bylo jasně stanoveno, na kterého veterinárního lékaře se chovatel může obrátit v případě, že nemá možnost spojit se a vyhledat ošetření u “svého” veterinárního lékaře. Pokud je mi známo, ve většině měst tato služba funguje a chovatelé jsou tímto ušetřeni nemilé situace,která se dnes přihodila mě a zítra se může přihodit komukoliv jinému. Domnívám se, že veterinárnímu lékaři by mělo jít především o záchranu zvířete a ne o vlastní prestiž a ješitnost.

Věřím, že moji stížnost objektivně posoudíte a o závěrech mě budete písemně informovat.

S pozdravem Chovatelská

Pil jsem a nemohu přijet

Obdržel jsem od Vás oznámeni o stížnosti, kterou na mne podává paní Dana Chovatelská .

Stížnost je datována 6.1.2000. V ponděli 10.1.2000 mě informovala redaktorka místního týdeníku o dopise p.Chovatelské, jehož kopii mi poskytla a já jej přikládám. Chtěla znát mé stanovisko k údajům, které dopis obsahuje, dříve než jej uveřejní. Dopis neobsahuje zmínku o tom, že by pisatelka měla v úmyslu moje “neetické” jednáni řešit prostřednictvim KVL ČR.

Byla to také první připominka k paní redaktorce s tím, že pro seriózni řešeni podobných problémů je třeba využit platformu KVL. Přes tuto připominku jsem redaktorce zopakoval průběh telefonického rozhovoru,který ve svém dopise p.Chovatelská zmiňuje. Moje verze byla poněkud odlišná

  • Nejprve ode mne žádala radu, s tím, že její pes požil jed k hubeni hlodavců, ona mu podala mléka a dotaz zni, zda je tento zákrok postačujici.

  • Odpověděl jsem, že nikoliv, že je nutno co nejrychleji zasáhnout léčebně.

  • Na její dotaz, zda tedy mohu přijet k ni (cca 6 km od mého bydliště), jsem odvětil, že s ohledem na situaci – 1.1.2000 v 0:20 hod – již nemohu sednout za volant svého vozu,protože jsem asi od 18 hodin předešlého dne popijel alkohol. Vyzval jsem ji ale, ať ona urychleně se psem přijede ke mě, že ho okamžitě ošetřim.

  • Na její námitku, že ona auto nemá, jsem namítl, že ho musí obstarat a určitě přijet a ne aby postupovala jako v posledním případě.Tehdy se rovněž dožadovala mé bezodkladné péče a po té co jsem ji sdělil, že musím ještě asi dvě hodiny být v ordinaci podle platné ordinační doby a kde se jejímu psovi budu plně věnovat, vyhledala pomoc na nějakém jiném pracovišti a vůbec nepovažovala za vhodné mne o tomto informovat, takže jsem zbytečně vyhlížel, kdy s urgentním pacientem dorazí.

Průběh mého rozhovoru s pani Chovatelskou v prvních minutách nového roku sledovali se mnou i moji hosté a mám tedy dostatek svědků na to, že moje argumentace se shoduje s tím, co jsem zde napsal..

Stížnost, že jsem odmítl poskytnout první pomoc psovi ohroženému na životě zásadně odmítám. Skutečnost, že ošetření vyhledala jinde, považuji za její právo volby lékaře Všechna ostatní tvrzení pak považuji za tvrzení, která moji osobu ostouzí a mohou mít negativní dopad na moji profesionální pověst.Proto jsem 12.1.2000 požádal telefonicky o radu právníka KVL, kterému jsem postoupil kopii dopisu pro místní týdeník a svoji verzi telefonického rozhovoru. V té době jsem ovšem netušil, že paní Chovatelská se na KVL obrací se stížností.

Další informace k této stížnosti nemám.Věřim, že podané informace objektivně posoudíte.

S pozdravem MVDr Slavil

Všichni mají svědky aneb kde zůstala lékařská etika?

Chci se podělit s širokou veřejností o neuvěřitelný zážitek, který se mi přihodil na přelomu posledniho dne uplynulého kalendářniho roku a zároveň dát varování ostatním lidem, kteří s důvěrou navštěvují pana MVDr Slavila se svými miláčky, aby věděli s kým mají tu čest

Na Silvestra těsně po půlnoci jsem zjistila, že můj pes pozřel jed na hlodavce. Jelikož bydlím ve vzdálené obci a nevlastním automobil, byla jsem odkázána při zajištění první pomoci na telefon. Každý kdo má nějaké zvířátko doma si jistě dovede představit, jaké pocity jsem měla. Co dělat, kam zavolat když je Silvestr….

Nakonec se mi podařilo telefonicky kontaktovat pana MVDr Slavila, který bydlí v nedaleké osadě. Vážení občané, majitelé čtyřnohých miláčků, věřte, nevěřte, jaké se mi dostalo fundované odpovědi od vysokoškolsky vzdělaného člověka na volání o pomoc – záchranu života přítele člověka. Cituji:…..jděte si nechat ošetřit svého psa tam, kde jste s ním byla naposled před měsícem”……. (Pro vysvětlení uvádím, že před zhruba měsícem si moje fena ošklivě roztrhala nohu a toto zranění, vzhledem ke své velikosti vyžadovalo okamžité zašití – pan doktor mi sdělil, že mi bude moct ošetření poskytnout až za 2-3hodiny a tak jsem vyhledala ošetření jinde, kde byla rána zašita ihned.)

Po tomto sdělení zavěsil pan doktor telefon a já jsem zůstala jako opařená.

Ptám se veřejně pane MVDr Slavile, Vy nectíte lékařskou etiku, Vám je již cizí?

Používáte titul jen při honbě za penězi, za daleko lukrativnějšími zákroky než byl tento? Jde Vám pouze o finanční efekt a ne o poskytování pomoci zvířatům?

Věřím, že jste alespoň tak charakterní, že nepopřete výše uvedené skutečnosti, protože mám svědky na tyto události, kteří mi hovor s vámi dosvědčí.Je mi z celé události smutno, a uveřejňuji ji především proto abych varovala další majitele čtyřnohých přátel, kteří by se eventuelně na Vás obrátili, aby si ušetřili náklady za telefon a velké zklamání.

Buďte ubezpečen, že nehodlám celou záležitost vyřídit pouze tímto dopisem do tisku, ale obrátím se na instituce, které jsou fundované celou záležitost posoudit a vyvodit patřičné závěry. Svůj příspěvek končím tím, že bych chtěla tímto veřejně poděkovat MVDr Vrchnímu, kterého jsem zastihla doma v kruhu rodinném při oslavě Silvestra a který se zachoval zcela opačným způsobem.mile, přívětivě, ochotně, nezištně, a poskytl mé feně s profesionální samozřejmostí první pomoc a tím ji zachránil život, vřelé díky , kéž by bylo takových veterinárních lékařů s takovým přístupem víc.

Za dobrotu na žebrotu

Věc: Oznámení podezření z trestné činnosti neoprávněného podnikání na MVDr. Jana Vrchního

Na Komoru veterinárních lékařů České republiky byla doručena stížnost paní Chovatelské na veterinárního lékaře člena Komory, který v ranních hodinách dne 1.1.2000 odmítl přijet ošetřit jejího psa s odůvodněním, že požil alkohol.

S ohledem na skutečnost, že stěžovatelka měla v úmyslu zaslat prostřednictvím místního tisku veterinárnímu lékaři otevřený dopis, bylo zjištěno, že psa nakonec ošetřil MVDr. Jan Vrchní, jak uvádí stěžovatelka.

Dle ust. § 4 odst. 1 z.č.381/91 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ČR každý veterinární lékař, který na území ČR vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost, musí být členem Komory. Na sekretariátu Komory bylo zjištěno, že jmenovaný MVDr Vrchní není členem Komory, nebylo mu uděleno osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární činnosti.

Z tohoto důvodu lze důvodně předpokládat, že MVDr Vrchní nemá oprávnění, na základě kterého může legálně vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost.

Předkládáme proto k Vašemu šetření, zda se ze strany MVDr. Jana Vrchního nejedná o trestnou činnost neoprávněného podnikání.

Žádáme, abychom byli informováni o průběhu a výsledku Vašeho šetření.

Ani svědci nepomohli

Vážená paní Chovatelská

RK KVL ČR Vaši stížnost po vyslechnutí svědků a prostudování všech dostupných materiálů odkládá jako neopodstatněnou.

MVDr Slavil by návštěvou u Vás porušil jiné obecně platné právní předpisy, a proto Vám nabídl možnost ošetření u sebe doma. To, že jste tuto nabídku neakceptovala a vyhledala první pomoc u jiného veterinárního lékaře doma, Vám dostupnějšího, je plně na Vašem svobodném rozhodnutí.

Upravil MVDr. PetrMatušina