Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinář nebo obchodník?

   Soudnička

Veterinář nebo obchodník?

Začínám smutně, ale bohužel jsou to holá fakta. Zemřel mi manžel. Moje dcery se dohodly, že mi udělají radost, rozeženou můj smutek a prázdnotu tím, že mi darují k svátku pejska, protože ví, že mám zvířátka nesmírně ráda. Jedna z mých dcer jela přes celou republiku koupit pejska k manželům Absurdním. Tuto dlouhou cestu dcera obětovala ráda, protože předpokládala, že když se stará o tvora veterinární lékař, bude mít záruku, že koupí zdravé a kvalitní zvíře. Opak se stal pravdou. Betty, jak jsme ji pokřtily, se stala miláčkem celé rodiny. Hned z počátku se mi ale zdálo, že fenka abnormálně dýchá. Nedokázala jsem ale posoudit, zda je to normální, protože s takovým tvorečkem se nesetkávám každý den. Dne 4. 4. 2001 volala moje dcera MVDr. Absurdního, že pejsek při dýchání stahuje velmi intenzivně bříško, zvláště v oblasti slabin. Pan Absurdní dceři sdělil, že je to dietní chyba, a abychom jí nedávali žrát a podávali heřmánkový čaj s medem. Vzhledem k tomu, že jsem nechtěla nic zanedbat a mít jistotu, že je fenka v pořádku, navštívila jsem ještě téhož dne pana MVDr. Milého.Ten okamžitě určil diagnózu „Ductus Botalli Persistens“. Pozval nás ještě k další návštěvě, aby posoudil a potvrdil diagnózu a zrevidoval aktuální zdravotní stav. Ještě nás odeslal k panu MVDr. Jinému na rentgen a EKG. Pan MVDr. Jiný, po celkovém vyšetření fenky, diagnózu pana MVDr. Milého potvrdil.

Vzhledem k tomu, že zdravotní stav fenky se ale i nadále evidentně zhoršoval, spojila jsem se telefonicky s panem Absurdním a sdělila mu závažnost celé situace. Pan Absurdní měl eminentní zájem na tom, aby celá záležitost nepřišla ve známost.

Řekl mi, že jsem si mohla ušetřit finanční náklady za vyšetření a měla jsem mu fenku vrátit. Neměla jsem ale jistotu, zda mi pan Absurdní vrátí Kč 3500 za pejska. Doklad o zaplacení ani kupní smlouvu dceři nevystavil. Jediný doklad je mezinárodní očkovací průkaz. Pan Absurdní trval na tom, že pokud chci zpět 3500 Kč, musím fenku přivézt živou a jestli nechci vážit tak dlouhou a drahou cestu, že ji mám poslat poštou!!!!! To mě úplně vyrazil dech. Tento nehumální požadavek jsem kategoricky odmítla. Pan Absurdní mi následně navrhl, že bude v sobotu 7. 4. 2001 na konferenci zvěrolékařů v Hradci Králové a že mu máme fenku přivézt tam. Dohodli jsme se, že po příjezdu do Hradce Králové mu dcera zavolá na mobilní telefon.

Během sobotního dopoledne se zdravotní stav fenky zhoršil natolik, že jsme jeli k panu Milému, kde službu konající lékař pan doktor Náhodný fenku vyšetřil a potvrdil diagnózu pana doktora Milého a pana doktora Jiného. Bohužel, během vyšetření fenka uhynula. Pan MVDr. Náhodný mi doporučil pitvu, kterou jsem ihned samozřejmě uhradila. Dal mi doklad o zaplacení, kde omylem uvedl špatné datum (datum mělo být 7. 4. 2001 – bylo uvedeno 7. 2. 2001). Na základě tohoto omylu pan Absurdní postavil svoji obhajobu, celou záležitost neustále zpochybňuje a mě obvinil, že jsem mu poslala podvrh dokladu. Dále mě pan Absurdní obvinil, že jsem ho vylákala do 250 km vzdáleného Hradce Králové a bez omluvy se nedostavila na schůzku. Na domluvenou schůzku jsme nepřijely, protože fenka během dopoledne uhynula. Moje dcera panu Absurdnímu volala a nechala mu vzkaz v hlasové schránce, že fenka uhynula, že nepřijedeme a aby se ozval. To však neučinil. Velice mě překvapilo jeho následné arogantní a nečestné chování.

Jsem přesvědčena, že pan Absurdní diagnózu fenky znal a přesto ji nabídl k odprodeji. Nejen že nám způsobil citovou újmu, ale i finanční ztráty – za vyšetření 476 Kč, za pitvu 735 Kč a dále 603 Kč za histologické vyšetření, které nařídila patologie. Pan Absurdní mi sice vrátil částku Kč 3500 za fenku, ale výše uvedené náklady odmítá uhradit. Předpokládám, že je morální povinností pana Absurdního tyto náklady námi nezaviněné uhradit.

Žádám Vás o přešetření chovných a lékařských aktivit pana Absurdního a dále pak celého případu, objektivního posouzení a sjednání nápravy, aby se taková záležitost neopakovala.

V příloze přikládám fotokopie vyšetření od výše uvedených lékařů – rentgenové snímky a originály dokladů.

Pitvou zjištěna cyanóza. Hematom v podkoží lebky na temeni. Srdce šedavé barvy, dilatace komor i předsíní, „hadrovité“ konzistence, krev v obou komorách. V plicich hyperémie, edém, místy hemoragie. Pasivní hyperémie jater, ledvin, sleziny, trávicího ústrojí, mozku. V dutině břišní malé množství čiré tekutiny. Histologicky zjištěn v srdci interfibrilárni edém, krváceniny, malokapénková vakuolizace kardiomyocytů a mírná subendokardiálni fibróza. Pasivní byperémie vnitřních orgánů, edém plic. Nález odpovídá dilatační kardiomyopatii (kongenitální vada). Ductus arteriosus Bottali persistens nezjištěno. Příčinou smrti je selhání srdce.

Předsedovi revizní komise KVL ČR byla postoupena stížnost na MVDr. Absurdního z předložených dokladů a na základě šetření podává RK KVL ČR žalobu. Dle ust. § 9 odst. 6 Profesního řádu Komory je stanovení diagnózy pouze na základě telefonického hovoru nepřípustné. Jak vyplynulo z obsahu stížnosti, stěžovatelka se obrátila na obviněného jako na veterinárního lékaře s tím, že jej žádala o pomoc pro nemocného psa. Ve stížnosti je pak výslovně uvedeno, že MVDr. Absurdní stanovil diagnózu – dietní chybu a k tomu doporučil terapii. Žalobce se nezabýval pochybením MVDr. Absurdní z titulu náhrady škody z důvodu prodeje nemocného psa, neboť toto mu nepřísluší. Disciplinární řízení může být vedeno proti členu Komory z důvodů jeho pochybení, které je v přímé příčinné souvislosti s jeho výkonem odborné veterinární činnosti, nikoliv pak jako prodávajícího, na což se vztahují předpisy z jiné oblasti právního řádu.

Výpisy z obsáhlé korespondence

Dr. A. 1): Jedná se o velmi nepřfjemnou záležitost, kdy moje manželka prodala štěně pudla plemene toy, které sedmý den od prodeje uhynulo. Kolem této nepříjemné záležitosti proběhlo tolik zbytečné korespondence, že již v ní nehodlám dále pokračovat. Pouze Vám zasílám kopie veškeré korespondence, jež mezi mnou a paní chovatelkou proběhla. Na poslední dopis, který jsem od paní chovatelky obdržel 17. 5. 2001, jsem již nereagoval. Paní chovatelka v průběhu celé korespondence nejen nepochopila, že v obchodním styku platí jistá pravidla, která se musí respektovat, ale ani nepochopila, že chovatelkou je moje žena a že má úloha v celém případu spočívá pouze ve vyřizování korespondence a nepřfjemností s tím souvisejících. Jsem však rád, že se budete touto záležitostí zabývat a objasníte řadu nesrovnalostí, jimiž je celý případ zahalen.

Dr. A. 2): Vážená paní, reaguji na Váš dopis, ve kterém uvádíte, že jsem Vás velice překvapil negativním postojem k reklamaci štěněte pudl toy. Znovu Vám tedy musím zopakovat, že nejsem tak naivní, abych na základě pochybných informací a údajů reklamaci uznával, zejména když neexistoval ani jediný doklad o úhynu štěněte. Teprve nyní po předložení pitevního protokolu jsem přesvědčen, že štěně skutečně nežije.

Po prostudování Vámi předloženého patologicko-anatomického nálezu jsem však nenabyl jednoznačného přesvědčení, že se jednalo o náhlý úhyn v důsledku vývojové anomálie. S ohledem na skutečnost, že se štěně chovalo absolutně zdravě až do předání a dále ještě čtyři dny u Vás, nemohu vyloučit perakutní formu infekčního onemocnění, pro něž by z pitevního nálezu svědčily krváceniny, hyperemie a edém plicní včetně pasivní hyperemie celé splanchnické oblasti. Nejedná se prosím z mé strany o zpochybnění pitevního nálezu, ale o jeho jiné posouzení.

Manželka Vaši reklamaci uznává již z principu, že k nehodě došlo v rámci

reklamační lhůty a zasílá Vám částku 3500 Kč, kterou jste za štěně zaplatila. Celá záležitost mohla být dávno vyřízena k Vaší spokojenosti bez dalekosáhlých dopisů včetně polopravd. Stačilo jen jediné – dostavit se na pevně smluvený termín reklamace. Vaše další finanční požadavky neakceptuji, neboť dohoda mezi námi zněla jasně – štěně vrátit živé nebo mrtvé. Vy jste zvolila bez mého souhlasu variantu dražší.

Dr. A. 3): Jistě pochopíte, že dopis, který jsem od Vás obdržel a jenž se minul s mým dopisem, nemohu nechat jen tak bez reakce. Doporučuji Vám, odpusťte si laskavě výroky, že jste si nechala štěně pitvat kvůli tomu, že Vám reklamaci neuznám, když sama dobře víte, že opak je pravdou. Prosím Vás, vyhněte se nesmyslům a příště nepište, že brněnští zvěrolékaři se zájmem očekávají, jak se k celé nepříjemné záležitosti postavím. Musím Vás zcela vážně upozornit, že spor není mezi mnou a brněnskými kolegy, ale mezi mnou a Vámi. Mé kolegy těmito výroky nejenom ponižujete, ale i urážíte, neboť ta nejzákladnější pravidla jsou každému známa, tedy že úhyn štěněte musí být řádně doložen platným potvrzením a rozhodně ne platebním výměrem dva měsíce starým, z něhož vůbec není jasné, jaké zvíře bylo pitváno.

K Vašemu vyhrožování, že se obrátíte na Komoru, Vám sděluji, že se můžete obrátit naprosto kam chcete. V červnu mám v plánu navštívit autosalón v Brně a při té příležitosti se stavím na „alma mater“, abych si s pány kolegy, s nímiž se dobře znám, pohovořil osobně.

Chov: Pane doktore, Váš poslední dopis mě donutil, abych opět reagovala na Vaši aroganci, lži a překrucování faktů. Přiznávám, že jsem Vám bohužel, ne svoji vinou, dala možnost ke zpochybnění celé záležitosti (chybné datum na platovém výměru.) Tuto chybu jsem Vám však již dokladovala, že to není podvrh, ale platný doklad, přísně evidovaný na klinice. Dále mě udivujete tvrzením, že jsme Vás z dcerou vylákaly do Hradce Králové. Jak se můžete snížit k takové lži, Vy jste nám navrhl tuto schůzku, jelikož jste se tam zúčastnil konference zvěrolékařů. Vaše pochybné argumenty nemohou mezi slušnými lidmi obstát. Od Vás, vzdělaného člověka, bych něco takového nečekala. Pravidla obchodního styku mi rozhodně nejsou cizí, pokud obchodní partner s Vámi obchoduje čestně. Znovu Vám opakuji, že jste nám prodal nemocné zvířátko, s následnou smrtí. Je Vaší morální povinností finanční náklady s tím spojené uhradit.

Znalec: Vážená revizní komise, po prostudování předložených materiálů jsem dospěl k následujícím závěrům: Klinická diagnóza dr. Milého, Jiného a Náhodného vyplývá mimo jiné ze skutečnosti, že ductus arteriosus Botalli persistens je nejčastější vrozenou srdeční vadou u štěňat, přičemž pudli jsou k této vadě predisponováni. Popisované klinické nálezy jsou plně kompatibilní s touto diagnózou. Použitými klinickými a paraklinickými metodami však není možné odlišit toto onemocnění od velmi vzácně se vyskytující vrozené formy dilatační kardiomyopatie, která byla diagnostikována patomorfologickým vyšetřením. Onemocnění může probíhat určitou dobu subklinicky, tj. v době prodeje nemuseli dr. Absurdní či jeho manželka pozorovat klinické příznaky. K ostatním etickým, nikoli odborným či technickým aspektům sporu se zde nevyjadřuji.

Věc: Návrh na zahájení disciplinárního řízení proti MVDr. Absurdnímu Revizní komise KVL ČR podala dne 19. 6. 2001 návrh na zahájení disciplinárního řízení proti MVDr. Absurdnímu pro porušení ust. § 9 odst. § 6 Profesního řádu Komory. K této věci si žalobce nechal zpracovat odborné stanovisko. Na základě uvedeného stanoviska žalobce rozšiřuje svoi žalobu, a to v tom směru, že ze strany obviněného došlo rovněž k porušení ust. § 3 odst. 3 Profesního řádu, dle kterého veterinární lékaři se musí při výkonu své profese snažit o získání autority přívětivým a ohleduplným jednáním, uvážlivým postupem, společenským vystupováním, léčebnými postupy prováděnými na úrovni současných vědeckých poznatků.

Obviněný: Proti Vašemu obvinění, že poskytuji terapeutické zákroky na dálku, se musím ostře ohradit, neboť uvedené praktiky, které mně podsouváte, zásadně neprovozuji, nikdy jsem neprovozoval a vždy jsem odsuzoval, a to nejen v praxi soukromé, ale i za státní služby. Činil jsem tak nikoliv z důvodu, že to zakazuje Profesní řád komory, ale z důvodu zcela jiného, pro mě zásadního, totiž že nikdy mně během výkonu mé profese nebyly lhostejné vlastní terapeutické výsledky. Paní chovatelka se na mne obrátila nikoli jako na lékaře, ale jako na manžela chovatelky, jež nebyla v době telefonátu přítomna, tudíž má rada byla ryze chovatelská, nikoli medicínská, o čemž svědčí zmiňovaný přislazený heřmánkový čaj. Ta medicínská rada by zněla – navštivte odborné veterinární pracoviště. To, že se paní chovatelka již neozvala a ještě týž den se obrací sama na veterinární pracoviště, jen dokazuje, že to tak pochopila i paní chovatelka. Dokazuje to i ve stížnosti, ve které uvádí: Vzhledem k tomu, že jsem nechtěla nic zanedbat a mít jistotu, že fenka je v pořádku, navštívila jsem ještě téhož dne pana MVDr. Milého. Přes tuto větu vznášíte proti mé osobě obvinění.

Ke stížnosti paní chovatelky uvádím, že u štěněte nebyly v průběhu vývoje a růstu patrny žádné poruchy zdravotního stavu, nebyly patrny ani v den předání. Celý problém vyvstal až v době, kdy paní požadovala náhradu škody za štěně, jehož úhyn dokladovala platebním výměrem, z něhož nebylo vůbec zřejmé, jaké zvíře bylo pitváno a ještě k tomu vystavený 7. 2. 2001, tedy dva měsíce před předáním štěněte. Takový doklad jsem musel rázně odmítnout. To donutilo moji manželku neuznat reklamaci a trvat na řádném doložení úhynu štěněte. Domníval jsem se, že stížnost podaná paní chovatelkou pomůže objasnit nesrovnalosti, jimiž je případ zahalen, avšak místo objasnění přichází obvinění. Zcela vůbec však nerozumím Vašemu obvinění z porušení $3 odst. 3 Profesního řádu KVL. Skutečnost, že jsem veterinární lékař, pro mě jistě neznamená, že se musím chovat jako člověk méněcenný, jenž si u obchodního partnera nemůže dovolit vyžadovat dodržování platných zákonů této republiky. K tomu, abych neuznal v plném rozsahu nároky paní chovatelky, mám své důvody, které Vám již nesděluji, neboť nepatří do Vašeho rozhodování a budou předmětem občanskoprávního sporu. Pouze sděluji, že veterinárním lékařem jsem téměř 40 let, že zásady slušného chování jsem nejen respektoval, ale i vyžadoval, a to ještě dávno před vznikem Profesního řádu komory.

Dr. A. opakovaně několikrát: Musím důrazně odmítnout nařčení, že můj vztah k paní chovatelce souvisel s výkonem mé odborné veterinární činnosti. Již v průvodním dopisu jsem Vám zcela jednoznačně popsal svoji roli v případu, kde manželka je chovatelkou štěněte a já pouze vyřizuji nepříjemnou záležitost, jež po prodeji štěněte vyvstala. Znovu tedy zdůrazňuji, že vztah mé osoby k paní chovatelce nikdy nesouvisel s výkonem mé odborné veterinární činnosti a ani nikdy souviset nebude. Po přečtení dopisu jsem nabyl přesvědčení, že Vámi sdělené obvinění bylo zcela vykonstruováno, rozhodnutí ostře odmítám a nenechám si v žádném případě podsouvat věci, které jsou mně zcela cizí.

Na jednání senátu Čestné rady KVL ČR ve věci návrhu na zahájení disciplinárního řízení se obviněný MVDr. Absurdní bez řádné omluvy nedostavil.

Na základě toho mu senát Čestné rady KVL ČR podle § 7 Disciplinárního řádu ukládá pořádkovou pokutu ve výši 3000 Kč. Obviněný bude pozván na další jednání Čestné rady.

Dr. A: Obdržel jsem zápis z zjednání Čestné rady KVL, ze kterého vyplývá, že můj dopis Čestné radě zřejmě nikdo nečetl. Domníval jsem se, že ve zmíněném dopisu bylo z mé strany zřetelně vyjádřeno stanovisko k obvinění mé osoby. Musím předeslat, že nepatřím mezi lidi, kteří nerespektují zákony, kteří ignorují výzvy k jednání, ale právě naopak patřím ke skupině lidí, kteří zákony ctí, chyby dokáží přiznat a nést za ně patřičnou odpovědnost, avšak proti nepravostem se dokáží tvrdě postavit. Znovu tedy opakuji. Obvinění mé osoby Revizní komisí KVL nevychází ze stížnosti paní chovatelky, ale bylo přímo Vámi vykonstruováno. Skutečnost, že se jedná o proces vykonstruovaný právě Komorou, mě vede k zásadnímu rozhodnutí – jednání před Čestnou radou KVL se neúčastnit. Neshoduji se tedy s výrokem Čestné rady, že jsem se bez řádné omluvy k jednání nedostavil, neboť neúčast u vykonstruovaných procesů není v dnešní době nutné omlouvat. Ještě jednou tedy zdůrazňuji, že moje neúčast na jednání před Čestnou radou KVL nepramení z toho, že neuznávám důležitost Čestné rady v rozhodování, ale v daném případě nevěřím v nestrannost tohoto orgánu právě z toho důvodu, že obvinění bylo KVL vykonstruováno. Doufám tedy, že pochopíte, že se z výše uvedených důvodů nebudu domáhat pravdy u Čestné rady, ale pouze u nezávislého soudu.

Výzva: dostavte se v uvedeném termínu na sekretariát Komory veterinárních lékařů České republiky, Brno, Palackého 1 – 3, budova č. 22 (bývalá I. mt.), 2. posch., za účelem ústního projednávání návrhu na zahájení disciplinárního řízení proti Vaší osobě.

V případě, že se k jednání nedostavíte bez řádné omluvy, může Vám být udělena pokuta až do výše 5000 Kč.

Dr. A: Opakovaně jsem obdržel pozvánku k jednání před Čestnou radou KVL ČR i přesto, že jsem se v minulých dvou dopisech jasně vyjádřil, obvinění označil za křivé a vlastní profesní organizací vykonstruované. Znovu opakuji, v žádném případě a za žádných okolností si nenechám nikým podsouvat věci, které jsou mé osobě zcela cizí. Obvinění důrazně odmítám, neboť se nejedná o obvinění vycházející ze stížnosti paní chovatelky, ale o obvinění RK KVL vykonstruované.

Zásadní odpor ke křivému obvinění tudíž demonstruji svou neúčastí na jednání před ČR KVL, která navíc v procesech vykonstruovaných vlastní profesní organizací nemusí fungovat jako nestranná. Na výzvy k jednání jsem reagoval několika doporučenými dopisy, které ČR buď nikdo nepředkládá nebo je nikdo nečte.

Senát Čestné rady KVL ČR rozhodl takto:

Obviněný, který se bez řádné omluvy k jednání nedostavil, ačkoliv byl prokazatelně seznámen s termínem a místem jednání Čestné rady, byl shledán vinným pro porušení ust. § 3 odst. 3 Profesního řádu. Obviněnému se ukládá disciplinární opatření dle ust. § 3 písmo a) písemné napomenutí. Obviněný je povinen na nákladech disciplinárního řízení uhradit částku 5000 Kč do 3 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

Senát ČR KVL ČR neshledal MVDr. Absurdního vinným z porušení u St. § 9 odst. 6 Profesního řádu Komory a zprostil ho v tomto bodě obžaloby.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání k soudu.

Dr. A: Rozhodnutí senátu Čestné rady KVL ČR v plném rozsahu odmítám, částku 5000 Kč za náklady disciplinárního řízení neuhradím.

Odůvodnění: 1) Stížnost patří do občanskoprávního řízení a týká se sporu mezi mojí manželkou a paní chovatelkou. 2) Vztah mé osoby k paní chovatelce nesouvisel s výkonem mé profese, tudíž k porušení

Profesního řádu KVL ani dojít nemohlo. 3) Obvinění bylo RK KVL plně vykonstruováno. 4) Rozhodnutí senátu Čestné rady považuji za zmatečné, ale adekvátní k vykonstruovanému obvinění. Z tohoto rozhodnutí vůbec nevyplývá v čem, respektive jakým jednáním jsem měl porušit Profesní řád KVL v § 3 odst 3. Z této směsice obvinění si vůbec nic nevyberu, neboť jsem ve vztahu k paní chovatelce nikdy profesně nefiguroval. Můj postoj k obvinění vykonstruovanému vlastní profesní organizací je zcela jednoznačný. Proti křivému obvinění budu bojovat, neboť praktiky totalitních režimů do profesních organizací v dnešní době zásadně nepatří.

Zpracoval MVDr. PetrMatušina