Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinář veterinářům

Veterinář veterinářům

Vážení čtenáři, členové Komory veterinárních lékařů ČR. Redakční rada a představenstvo KVL pro vás připravilo pravou vánoční hudební lahůdku, varhanní koncert, který hraje kolega pro kolegy. MVDr. Milana Růžičku mnozí z vás znáte jako odborníka a poradce z farmaceutické společnosti. Jeho tvář varhaníka však dosud byla většině veterinární veřejnosti skryta na kůru u varhan.

Většina z nás, prostých veterinářů, používá v průběhu roku své horní končetiny k obživě, fixaci pacientů, palpaci, držení nástrojů či aplikaci léčiv a psaní papírů, dolní končetiny pak k přepravě za pacienty (těmi většími), útěku před nimi (těmi většími a rozzlobenějšími) a ještě tak ke šlapání pedálů auta přes týden, někdo i na kole v době volna. Stejně tak vypadá denní práce Milana Růžičky. Večer a každý víkend dopoledne a někdy i déle se jeho tělesná schránka mění na ztělesněné hudby. Na varhany se totiž hraje všemi končetinami a je to pěkná fyzička. Oči varhaníka jen zběžně sledují part o třech řádcích současně, běžně s pěti či šesti křížky, ruce kmitají po několika klaviaturách a přepínají rejstříky o rozměrech palubní desky středně velikého dopravního letadla a nohy, nohy přešlapují z pedálu na pedál, jako by varhaník skákal tónu na tón, které stoupají ke kostelní klenbě. Milan, jak ho znáte, se vzhledem urostlého chasníka se mění na bytost, která jako u vytržení kmitá končetinami a hraje téměř veškerými margináliemi, jejíž jediný pevný bod, pojící ji s pozemským bytím, je zadnice, pevně lpící na lavici varhan. Nyní tyto skladby nabízí Milan Růžička, kolega pro kolegy, jako produkt svého umu, kmitu svých marginálií i upozadění na lavici varhan v kostele v Husovicích. Jeho úžasné hudební nadání a píli nabízí redakční rada Zvěrokruhu, celý tým producentů nahrávek k nahlédnutí a poslechu i vám.

Podle čeho byly skladby vybrány, tvůj rozsah skladeb, pokud vím, je mnohem větší. Bylo těžké z nich vybrat?

Skladby jsme vybrali s mojí profesorkou hry na varhany (hraji osm let na varhany a na klavír soustavně od dětství) Mgr. Marií Karasovou, která se na CD se mnou také podílela.

Koncipovali jsme skladby jako PF, zajímavé, pokud možno líbivé, kratší a barvité složení skladeb, s duchovním podtextem a k zamyšlení nad smyslem života a neustálým shonem.

Vlastní nápad s vytvořením hudebního CD s varhanními skladbami v tvém provedení byl dílem posledního měsíce, i když nápad se rodil několik let. Co bylo impulsem?

K nahrání CD jsem se nechal přesvědčit Komorou, jinak je hra na varhany sice můj velký kůň, který mne osedlal a plním si sny mládí, ale přesto to bylo pro mne velmi obtížné. Nahrávky musely být pořízeny ve velmi krátké době, Komora naléhala na termín, byli jsme omezeni rozpočtem, tedy časem pronájmu špičkové nahrávací techniky a hudebního režiséra.

Jaké bylo vlastní nahrávání, jak jsi to stíhal?

V prázdném kostele je v tomto období zima, se zkřehlými prsty se nedá hrát a všechny chyby jsem musil opravit a skladby znovu přehrát. Kromě toho se musím živit a CD jsem dosud nenahrával, ale byla to výzva, a zda jsem jí úspěšně splnil, sami posoudíte.

Představenstvo Komory přeje pomocí tvé desky všem veterinářům dobré vůle poklid a vánoční pohodu, aby hodně z téhle neuspěchané atmosféry zůstalo i v pracovním procesu během celého roku. Chtěl bys něco popřát svým kolegům i Ty?

Aby si každý našel čas pracovat na sobě, třeba na poslech hudby. A abychom se dokázali podívat na svůj život z filozofického hlediska a neomezili se na hon za splněním povinností a penězi.

Za redakční radu vedl rozhovor
MVDr. Jan Bernardy

Většina z nás dosahuje značného věhlasu a svůj denní chléb mezi spoluobčany získává nejen svými znalostmi, ale protože naše neobyčejná profese je současně řemeslem, je to i manuální zručnost, která je s naší prací spojena.

Netoliko Milan Růžička, ale i další kolegové patří mezi nezanedbatelnou skupinu umělců, překladatelů, sportovců a kdovíkoho ještě, kterým nebylo dost na jedné profesi, ale žijí ještě svůj další výjimečný život v těchto sférách. Těmto nadaným kolegům i v jiných směrech, kteří dokázali spojit obtížnou profesi s dalším nadáním, bude patřit seriál, chystaný ve Zvěrokruhu v roce 2008.

Vážené kolegyně a kolegové,

mediální komise vám, za orgány a sekretariát Komory, přeje příjemné prožití svátků Vánočních a šťastné vykročení do dalšího roku. Doufáme, že v překonávání případných komplikací vám pomůže i přiložené hudební dílo.

Pokud by CD nebylo funkční, zašlete jej na výměnu na sekretariát KVL ČR.

Redakční rada