Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Václav Hrabal

MVDr. Jarmil Dobeš

MVDr. Stanislav Kameník

MVDr. Vladěna Štrosová

MVDr. Kateřina Nechvátalová Ph.D.

MVDr. Martin Zelinka

MVDr. Petra Šinová

MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková MANZCVS (Feline Medicine)

MVDr. Katka Sviták Novozámská CSc.

MVDr. Milan Snášil CSc.

MVDr. Ondřej Rychlík

MVDr. Vladimír Rejnek

MVDr. Martin Dvořák

MVDr. Marta Šilarová

MVDr. Elena Gricaj

Komora veterinárních lékařů České republiky