Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Alena Píšlová

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 6256
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Ustí nad Labem
Typ praxe: smíšená praxe
Nonstop: ne
Pohotovnostní služba na telefonu: ne
Pohotovostní služba na provozovně: ne

Kontinuální vzdělávání

Obecné zásady kontrastní rentgenologie (08.01.2014)
Kontrasty v GIT (19.02.2014)
Kontrasty v močopohlavním aparátu (16.04.2014)
Kočka - dermatologický pacient (10.01.2015)
Využití lokální anestezie v praxi (18.03.2015)