Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Dana Elčknerová

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 6173
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Žďár nad Sázavou
Nonstop: ne
Pohotovnostní služba na telefonu: ne
Pohotovostní služba na provozovně: ne

Kontinuální vzdělávání

Obecné zásady kontrastní rentgenologie (08.01.2014)
Akutní medicína - nuda nebo adrenalinový sport (22.01.2014)
Vrozené vývojové vady kyčelního kloubu (05.02.2014)
Kontrasty v GIT (19.02.2014)
Vrozené vývojové vady dalších kloubů (05.03.2014)
Infuzní terapie v kostce (19.03.2014)
Rány u malých zvířat (02.04.2014)
Kontrasty v močopohlavním aparátu (16.04.2014)
Analgezie malých zvířat (29.04.2014)
Základní dovednosti v aviární praxi - workshop (31.05.2014)
Vetmeeting 2014 (27.09.2014)
Medicína drobných savců - workshop (24.01.2015)
Malí přežvýkavci ve veterinární praxi (13.06.2015)