Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Emanuel Krejcar

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 6463
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: České Budějovice
Nonstop: ne
Pohotovnostní služba na telefonu: ne
Pohotovostní služba na provozovně: ne

Kontinuální vzdělávání

XV. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata (04.10.2014)
Seminář Kliniky Arvet pro referující lékaře 2014 (06.12.2014)
Odborný oftalmologický seminář - „Bude ještě někdy vidět?“ - Brno (28.01.2015)
Oftalmologie koní (28.03.2015)
Základy diagnostiky kulhání u koně (17.04.2015)
International Cattle Accademy - Reprodukce - sonografie a výsledky faremních auditů (06.06.2015)
Klinická patologie u koní pro praxi (17.10.2015)
Laminitida kopyt koní – její příčiny, diagnostika a moderní léčebné postupy (07.11.2015)
Laminitida kopyt koní – její příčiny, diagnostika a moderní léčebné postupy (08.11.2015)
Chirurgie koní v terénních podmínkách (05.03.2016)
Ošetření ran končetin koní (08.04.2016)
XVII. Seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata - Chov exotických zvířat v zájmových chovech - veterinární medicína a welfare (01.10.2016)
Putovní seminář KVL ČR - České Budějovice (31.01.2017)
Geriatrický pacient (11.03.2017)
Onemocnění kopyta vyžadující chirurgická řešení (07.04.2017)
XVIII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata - Veterinární praxe u volně žijících zvířat (30.09.2017)
Kastrace hřebce (13.04.2018)