Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Ivana Štachová

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 3844
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Beroun
Typ praxe: malá zvířata

Kontinuální vzdělávání

Malí přežvýkavci ve veterinární praxi (13.06.2015)
Putovní seminář KVL ČR - Hradec Králové (19.01.2017)