Komora veterinárních lékařů České republiky

MVDr. Jana Ambruzová

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 6018
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Zlín
Nonstop: ne
Pohotovnostní služba na telefonu: ne
Pohotovostní služba na provozovně: ne

Kontinuální vzdělávání

Malí přežvýkavci ve veterinární praxi (13.06.2015)
Vetmeeting 2017 (23.09.2017)

Komora veterinárních lékařů České republiky