Komora veterinárních lékařů České republiky

MVDr. Josef Paděra

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 1980
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Svitavy
Komora veterinárních lékařů České republiky