Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Kateřina Partschová

Odbornosti a specializace

Odbornosti:
  Veterinární lékaři zabývající se problematikou vyšetření KONĚ při koupi a při vstupu do pojištění

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 5520
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Nový Jičín
Typ praxe: koně a malá zvířata
Nonstop: ne
Pohotovnostní služba na telefonu: ne
Pohotovostní služba na provozovně: ne

Kontinuální vzdělávání

Malí přežvýkavci ve veterinární praxi (13.06.2015)
Začínám v praxi – seminář pro mladé veterináře (22.09.2017)
Vetmeeting 2017 (23.09.2017)
Putovní seminář KVL ČR - Ostrava (29.01.2018)
Začínám v praxi – seminář pro mladé veterináře (21.09.2018)
Vetmeeting 2018 (22.09.2018)
Putovní seminář KVL ČR - Ostrava (05.02.2019)
Vetmeeting 2019 (28.09.2019)