Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Marta Halvová

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 5256
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Blansko

Kontinuální vzdělávání

Kočka - dermatologický pacient (10.01.2015)
Oftalmologie v praxi (07.02.2015)