Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Miroslava Topinková

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 4970
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Žďár nad Sázavou
Typ praxe: smíšená praxe
Nonstop: ne
Pohotovnostní služba na telefonu: ne
Pohotovostní služba na provozovně: ne

Kontinuální vzdělávání

Aktuální problémy v buiatrické praxi III. (22.03.2014)
Kočka - dermatologický pacient (17.05.2014)
Malí přežvýkavci ve veterinární praxi (13.06.2015)