Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Petr Dvořák

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 1988
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Žďár nad Sázavou
Typ praxe: smíšená praxe
Nonstop: ne
Pohotovnostní služba na telefonu: ne
Pohotovostní služba na provozovně: ne

Kontinuální vzdělávání

Otitidy psů (08.12.2012)
Rentgenologie dutiny hrudní 2 - srdce (17.04.2013)
Zubní kámen to je prevít (09.10.2013)
Akutní abdomen (RTG + USG) (23.10.2013)
Ovlivňování pohlavního cyklu u fen (04.12.2013)
Malí přežvýkavci ve veterinární praxi (13.06.2015)
Vyšetření moči a močového sedimentu (05.03.2016)
Vetmeeting 2016 (24.09.2016)
Putovní seminář KVL ČR - Brno (18.01.2017)
Vetmeeting 2018 (22.09.2018)