Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Simona Kovaříková Ph.D.

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 6857
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Brno - město
Nonstop: ne
Pohotovnostní služba na telefonu: ne
Pohotovostní služba na provozovně: ne

Členství v orgánech KVL

Člen komisí:
  • Volební komise

Kontinuální vzdělávání

Publikace: Preventivní vyšetření starších koček – význam a doporučení (15.02.2017)
Publikace: Stanovení koncentrace SDMA u zdravých koček starších sedmi let (15.02.2017)
Publikace: Diagnostický přístup k polyurii a polydipsii u psů a koček (15.06.2017)
Publikace: Nutriční management chronického onemocnění ledvin psů a koček: aktuální témata (15.07.2017)
Poster: Vliv způsobu výživy na vybrané parametry moči psů (30.09.2017)
Poster: Idiopatická cystitida koček z pohledu welfare (04.10.2017)
Přednáška: Zdravotní stav koček starších sedmi let z hlediska welfare (04.10.2017)
Publikace: Management kalciumoxalátové urolitiázy u psů a koček (15.10.2017)
Antibiotická terapie infekcí močového traktu psů a koček (01.01.2018)
Vliv hydroxyethylškrobu na plazmatickou koncentraci kreatininu u koček: retrospektivní analýza (2010-2015) (01.01.2018)
Přednáška: Vyšetření moči psa a kočky v klinické praxi (27.01.2018)
Přednáška na webináři: Chronické onemocnění ledvin u koček a psů (14.03.2018)
Přednáška: Praktické dovednosti provozní sestry (14.04.2018)
Hill´s Global Symposium on Adventures of Ageing: Early Chronic Kidney Disease and Growing Older (27.04.2018)
Konference - Gastroenterologie koček (12.05.2018)
ISFM European Feline Congress 2018 (27.06.2018)
Publikace: Vliv plemene na hematologické a biochemické parametry psů a koček - review (01.07.2018)
Publikace: Indirect markers of glomerular filtration rate in dogs and cats: a review (01.09.2018)
Přednáška: Welfare koček (11.10.2018)
Vybrané kapitoly z medicíny koček II (14.10.2018)
Přednáška na semináři Urologie psa a kočky - co nového? (20.10.2018)
Publikace: Welfare koček (01.11.2018)
Poster na 26. výroční konferenci ČAVLMZ (03.11.2018)
Publikace: Inkompetence sfinkterového mechanismu - patogeneze a konzervativní léčba (14.01.2019)
Trombocytóza u 715 psů (18.01.2019)
Přednáška: Zvýšené SDMA - co to znamená? Jak je to možné? - webinář (25.04.2019)
Konference - Endokrinologie koček (11.05.2019)
Přednáška: Má význam stanovovat poměr proteinu ke kreatininu (UPC) u štěňat? (25.05.2019)
Anotace: Mikrobiota zvukovodu - srovnání zdravých psů a atopických psů bez klinických příznaků otitis externa (01.06.2019)
ISFM European Feline Congress 2019 (26.06.2019)
Poster: Serum concentration of bisphenol A in elderly cats (26.06.2019)
Anotace: Prevalence plicní hypertenze u kavalír King Charles španělů ve srovnání s jinými plemeny s myxomatózní degenerací mitrální chlopně (01.07.2019)
Spolehlivost SDMA jako markeru onemocnění ledvin u psů s myxomatózní degenerací mitrální chlopně (01.07.2019)
Hodnocení proteinurie: srovnání výsledků diagnostického proužku a poměru proteinu ke kreatininu v moči (01.09.2019)
Publikace: Poměr proteinu ke kreatininu v moči: stanovení a faktory ovliňující výsledné hodnoty (01.09.2019)
ECVIM-CA 29th Annual Congerss (Milano, Italy) (19.09.2019)
Poster: Ovlivnění chování psů - dietetické možnosti (03.10.2019)
Přednáška: Ovlivnění chování psů - farmakologické možnosti (03.10.2019)
Publikace: Dietetické možnosti ovlivnění chování psů a koček (01.11.2019)
Publikace: Silikátová urolitiáza - přehled literatury apopis případu (01.12.2019)
Přednáška: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o polyurii a polydipsii u psů a koček - webinář (03.12.2019)