Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Terézia Přikrylová

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 7150
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Mladá Boleslav

Kontinuální vzdělávání

European veterinary dermatology congress (16.09.2021)
Precongress Symposium Royal Canin for European Veterinary Dermatology Congress (16.09.2021)