Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

MVDr. Zuzana Machovcová

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 6480
Osvědčení KVL ČR: Veterinář má platné osvědčení KVL ČR
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Břeclav
Typ praxe: malá zvířata
Nonstop: ne
Pohotovnostní služba na telefonu: ne
Pohotovostní služba na provozovně: ne

Kontinuální vzdělávání

Infekční onemocnění psů - nové hrozby - Brno (08.03.2015)
Oftalmologie koní (28.03.2015)
Základy diagnostiky kulhání u koně (17.04.2015)
Cytologie v praxi III - My Study Day 2015 - Brno (09.06.2015)
Anesteziologický seminář WERFFT (29.08.2015)
Praktický přístupu ke psům s dermatitidou. Možnosti léčby kožních infekcí kvasinkami rodu Malassezia - Brno (11.09.2015)
Úvod do akupunktury psů a koček (27.02.2016)
Kurz první pomoci a neodkladné resuscitace (12.03.2016)
Publikace: Welfare aspekty chovu, přepravy a porážení krůt (15.01.2017)
Publikace: Úroveň úhynů v souvislosti s přepravou méně běžných druhů jatečných zvířat v ČR (15.03.2017)
Publikace: Přepravní vzdálenost jako faktor ovlivňující úhyny krůt při přepravě na porážku (15.05.2017)
Publikace: Pre-slaughter mortality among turkeys related to their transport (31.12.2017)
Poster na Ochrana zvířat a welfare 2018 (11.09.2018)
Publikace: The effects of transport stress on the behaviour and adrenocortical activity of the black-and-white ruffed lemur (Varecia variegata) (12.02.2019)