Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterináři sponzorují animoterapii

  Z činnosti komory

Euro PR

Prezident KVL ČR MVDr. Ondřej Rychlík předal sponzorský dar

Ředitel Kociánky, zařízení pro tělesně postižené klienty od tří do 40 let, Jiří Podlucký, převzal z rukou prezidenta Komory veterinárních lékařů ČR Ondřeje Rychlíka šek na 20 333 Kč. Za tyto fi nanční prostředky vydražili veterináři na svém přerovském sněmu kresby svého kolegy Miroslava Pavlíčka a rozhodli se je věnovat na dobrou věc.

… Jiří Podlucký, ředitel Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně – Kociánka přebírá od prezidenta KVL ČR, Ondřeje Rychlíka, sponzorský dar

 

Co tomu říkáte, pane řediteli?

Samozřejmě mám radost, ještě větší radost budou mít naši klienti a nadační fond. Těmito prostředky můžeme přispět našim dětem na psychorehabilitační pobyt u moře v Itálii. Na takový pobyt je posíláme každoročně. Jsou to děti zejména ze sociálně nepodnětného prostředí. Také ale potřebujeme dořešit bezbariérovost a potřebujeme třeba dveře na radar pro vozíčkáře, aby si mohli otevřít svůj pokoj nebo aby se snadno dostali do všech prostor. A také stále potřebujeme rehabilitační pomůcky, které zlepšují zdravotní stav našich klientů.

Ve vašem zařízení provozujete tzv. animoterapii. O co jde?

Animoterapie je vlastně terapie všemi možnými zvířátky, která máme. Jsme jedni z mála v České republice, kteří mají tu možnost chovat více zvířat, ať už to jsou kozy, prasátka, koně nebo psi – tady můžeme mluvit o canisterapii. Všechny terapie zvířátky mají speciální metodiku, jsou řízeny odborníkem. Veškerá hra se zvířátky, jejich hlazení, pohyby mají svá pravidla.

Osobně si myslím, že dítě má vyrůstat v podnětném prostředí a pro jeho citovou výchovu má zvířátko také velký vliv. To známe z rodin, kdy děti potřebují něco živého – ať už je to křeček, nebo u alergických dětí třeba i rybičky. Tak to stejné máme tady.

Kociánka byla jedna z prvních, která začala s hiporehabilitací…

Ano, byli jsme jedni z prvních. Měl jsem tady šikovné dítě, které mělo ještě šikovnějšího tatínka. Ten pracoval v Napajedlech v hřebčíně a tento napajedelský hřebčín nám daroval krásného koně. Jmenoval se Miňonka a právě s touto Miňonkou jsme v roce 1987 začínali hipoterapii. Z toho měly naše děti obrovskou radost, protože jednak tady měly velikého, krásného a hodného kamaráda a také mohly na tomto koni cvičit, což je velmi důležité pro jejich fyzický, ale i psychický vývoj. Metodiku jsme si sháněli různě. Jednak z Německa, jednak od doktora Zahrádky, který byl zakladatelem hipoterapie v České republice. To byly naše začátky. Od té doby pokračujeme s hipoterapií a dneska už máme tři koně.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů i štědrých sponzorů!

 
Euro PR