Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterináři v průmyslu, výzkumu a školství

Veterináři v průmyslu, výzkumu a školství

Sekce veterinárních lékařů v průmyslu, výzkumu a školství se sešla na pravidelném pololetním setkání, aby projednala nabídku výrobního závodu Hoffman la Roche a některých jiných výrobců veterinárních léčiv, kteří vyvíjí vlastní produkty a pro svou potřebu provozují zvířetníky, přizvat na několik týdnů studenty posledních ročníků k práci ve zvířetnících, aby se seznámili s pracovními podmínkami. Propojení výroby a veterinárního školství je logickou úlohou právě EVERI, kde jednali o zapojení studentů do tohoto projektu zástupci z několika zemí s přítomnou prezidentkou mezinárodní veterinární studentské organizace IVSA Marlies Schnierer.

Dalším bodem bylo jednání o podpoře projektu slovinského člena EVERI M. Pogačnika, děkana Veterinární fakulty v Lublani, který se v minulosti aktivně zasadil o spojení veterinárních škol v Rakousku, Polsku, na Slovensku a v Česku. Projekt by měl propojit dále středoevropské veterinární fakulty a další školy a bude postoupen EAEVE – skupině děkanů evropských veterinárních fakult.

Dalším projednávaným dokumentem bylo stanovisko EVERI k celoevropském titulu Uznaný veterinář (Acknowledged Vet), který by neopravňoval veterináře k ničemu menšímu či většímu, než že budou – díky velmi rozdílné kvalitě veterinárních univerzit v Evropě – jeho znalosti oceněny a uznány jako dostatečně evropské. Toto vzdělání by si takto uznaný veterinář musel udržovat absolvováním školení, které mu umožní podržet si tento titul do té doby, než počet ročně získaných kreditů poklesne pod stanovinou mez, tj. přestane se dále samostatně vzdělávat.

Povinné vzdělání je stále více a více diskutovanou otázkou jak v rámci sekce praktických veterinářů, kde tato otázka bývá standardně ponechávána na národní legislativě, tak i jinými zúčastněnými skupinami odborníků a laiků.

Významnou část jednání zabralo projednávání podrobností vzniku a údržby webových stránek této nejmladší sekce FVE, finanční výhledy a další možnosti podpory činnosti, neboť výběr členských příspěvků (500 EUR/stát) nepostačuje ani na cestovní náklady představenstva.

MVDr. Jan Bernardy