Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární léčiva je nutné používat opatrně, říká Karel Daniel, prezident KVL ČR

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


“Veterinární léčiva je nutné používat opatrně,”
říká Karel Daniel,
prezident Komory veterinárních lékařů České republiky

Na 3. středoevropském veterinárním kongresu v Brně byl přítomen prezident Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Karel Daniel. Využili jsme příležitosti a položili mu několik otázek.

Pane prezidente, můžete čtenářům přiblížit hlavní téma Třetího středoevropského veterinárního kongresu?

Hlavním záměrem bylo umožnit našim i zahraničním účastníkům, aby získali přehled o způsobu regulace pohybu veterinárních léčiv v ČR, v zemích EU nebo i mimo ni, jmenovitě v Srbsku, Chorvatsku a na Ukrajině. Regulací myslím jednak způsob klasifikace a registrace veterinárních léčiv a dále vymezení distribučních cest pro léčiva volně prodejná a léčiva na předpis veterinárního lékaře.

Čili je konference poměrně aktuální.

Ano, je zvlášť aktuální vzhledem ke změnám v legislativě, které proběhly a probíhají. V poslední době jsme zaznamenali úvahy o dalším uvolnění změnou vyhlášek, které se vztahují k zákonu o léčivech. To především ve vztahu k antibiotikům. Může jít o nepříznivý vývoj ve vztahu k reziduím a důvěře spotřebitele.

Jak hodnotíte úroveň oproti loňskému ročníku?

Je zde daleko více zahraničních účastníků a troufám si říci, že zde přednesené příspěvky jsou o dvě úrovně výše než u minulého ročníku. Mnohdy až na úkor srozumitelnosti, protože jako praktičtí veterináři uvažujeme nejčastěji v kategoriích použití nebo distribuce veterinárních léčiv. Zde se mluví o celém procesu od výroby, k registraci, kontrole a vymezení distribučních cest až po použití při určité diagnóze. Kongres má vyloženě široký záběr a zabývá se více společenskými dopady než konkrétními situacemi.

Existuje hlavní poselství kongresu?

Většina příspěvků se shodla na dvou základních tezích. Tou první je, že rozhodnutí o použití veterinárních léčiv musí být založeno na profesionálně stanovené diagnóze. Druhá zmiňuje nutnost podporovat opatrné používání veterinárních léčiv.

Tomáš Fridrich