Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární lékaři bez omezení!

Veterinární lékaři bez omezení!

Říj 27, 2020

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 27. 10. 2020

Veterinární lékaři bez omezení!

 „Dobrý den! Můžu se zastavit s pejskem? Funguje paní doktorka nebo pan doktor?“…. S podobnými telefonními dotazy se v těchto dnech setkávají ve veterinárních ordinacích každou chvíli. Sestry i veterináři odpovídají: „Samozřejmě, fungujeme, omezení se nás zatím netýká!

Ve dnech, kdy vytištěné vládní zákazy nestačí pomalu vychladnout, přicházejí nové a ještě novější a mnozí chovatelé se v nich neorientují a volají do ordinacích s podobnými dotazy. Komora veterinárních lékařů tedy sděluje, že praktičtí veterináři pracují naplno a vládní omezení se jich, naštěstí pro zvířata, netýkají, a to včetně pro ostatní platícího zákazu nočního vycházení.

Čili veterinární lékaři za podmínek dodržení hygienických zásad daných mimo jiné i vládními nařízeními poskytovat veterinární péči mohou. Všem zvířatům, tedy zvířatům zájmovým (psům kočkám, exotickým ptáčkům apod.), ale samozřejmě i zvířatům hospodářským.

Prosíme však všechny chovatele zvířat, kteří jsou v karanténě, izolaci či právě prodělávají onemocnění dýchacích cest, aby tyto skutečnosti předem veterinárnímu pracovišti oznámili. V těchto případech je nutné, aby se se zvířetem do ordinace dostavil „náhradní“ chovatel. Prosíme také všechny chovatele, aby do veterinárních zařízeních vstupovali pouze se správně nasazenou ústenkou, která kryje ústa i nos a dodržovali  další pokyny pracovníků veterinárních pracovišť.

Zde je citace příslušných vládních nařízení:

Na základě usnesení Vlády ze dne 26. 10. 2020 č. 1102, kterým se zakazuje volný pohyb osob od
28. 10. 2020 do 3. 11. 2020 v době od 21:00-04:59 se pro výkon veterinární činnosti a cesty do zařízení veterinární péče vztahuje výjimka.

Na základě usnesení Vlády ze dne 26. 10. 2020 č. 1103, kterým se zakazuje maloobchodní prodej
a poskytování služeb v provozovnách od 28. 10. 2020 do 3. 11. 2020. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, tedy ani poskytování veterinární péče.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu-1102.pdf

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-1103.pdf

V této pro společnost, tj. i pro chovatele, obtížné době je možné se na veterináře spolehnout.

Josef Duben
PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR
603 928 387
r.vanousova@volny.cz

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com