Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární lékaři z Česka a Slovenska se shodli na společných cílech

  Časopis Zvěrokruh 4/2018
     Z činnosti komory


Josef Duben

Setkání veterinárních špiček v jihomoravské Lednici

... stojící zleva:

MVDr. Karel Daniel – prezident KVL ČR
MVDr. Ladislav Stodola – viceprezident KVL SR
MVDr. Radka Vaňousová – viceprezidentka KVL ČR
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – ústřední ředitel, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
JUDr. MVDr. Ivan Riečan – předseda dozornej komisie KVL SR
MVDr. Silvia Štefáková – prezidentka KVL SR
MVDr. Zbyněk Semerád – ústřední ředitel, Státní veterinární správa ČR
doc. MVDr. Oskar Nagy, Ph.D. – prorektor UVLF Košice
prof. MVDr. Jana Mojžišová, Ph.D., Dr. h. c. Ph.D. – rektorka UVLF Košice
doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. – děkan Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – rektor VFU Brno
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. – děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno

V pondělí 12. března odpoledne se veterinární špičky z Česka a Slovenska sešly v jihomoravské Lednici a ladily společná stanoviska. Hovořilo se o budoucnosti veterinárního stavu a veterinární profese, o veterinárním vzdělávání i o tom, co je třeba udělat pro zlepšení.

Společná témata formulovali prezidenti profesních komor ČR a SR, šéfové státního veterinárního dozoru obou zemí a rektoři obou veterinárních univerzit v Brně a v Košicích. Dohodli se na zásadních tématech, kterými je veterinární vzdělávání základní i postgraduální, náplň odborných praxí i společný postup při tvorbě, popřípadě připomínkování nové legislativy.

Rektoři obou univerzit, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Univerzity veterinárneho lekárstva Košice přivítali možnou součinnost ve všech probíraných tématech. Prezidenti slovenské a české komory, jakož i ústřední ředitelé Státní veterinární správy a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy našli jako obvykle velmi rychle společnou řeč, však také čelí obdobným problémům.

Všichni zúčastnění se dohodli na dalším setkání, kde budou již probírány konkrétní návrhy v jednotlivých oblastech.

Na pozvání MVDr. Karla Daniela, prezidenta Komory veterinárních lékařů, se setkání zúčastnili:


MVDr. Silvia Štefáková – prezidentka KVL SR

MVDr. Ladislav Stodola – viceprezident KVL SR

JUDr. MVDr. Ivan Riečan – předseda dozornej komisie KVL SR

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – ústřední ředitel, Štátna veterinárna a potravinová správa SR

MVDr. Zbyněk Semerád – ústřední ředitel, Státní veterinární správa ČR

Prof. MVDr. Jana Mojžišová, Ph.D., Dr. h. c., – rektorka UVLF Košice

doc. MVDr. Oskar Nagy, Ph.D. – prorektor UVLF Košice

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – rektor VFU Brno

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. – děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. – děkan Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno

MVDr. Radka Vaňousová – viceprezidentka KVL ČR

  

... jihomoravská Lednice nabídla příjemné a reprezentativní prostředí pro setkání veterinárních špiček obou států


Josef Duben, PR KVL

Komora veterinárních lékařů České republiky