Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární osvědčení k přemístění zvířete – změny


STÁTNÍ   VETERINÁRNÍ   SPRÁVA ČR

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2  Tel.: +420 227 010 146 Fax.: +420 227 010 195


č.j. : IC-2007-002/SC   :  
 

Ředitelům všech KVS v ČR

V Liberci dne 09.02.2007

Věc: Veterinární osvědčení k přemístění zvířete – změny

Od dne 19.1.2007 nabyla účinnosti vyhláška č. 8/2007 Sb., která mění vyhlášku č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, … . Touto vyhláškou byl nahrazen vzor “Veterinárního osvědčení k přemístění zvířete, …” obsahem “Veterinárního osvědčení k přemístění zvířete, …” . Tato změna znamená, že lze používat i starší tiskopisy “osvědčení”, pokud obsahují požadované údaje. Změny oproti používanému osvědčení jsou uvedeny v prezentaci. Největší změny se týkají doplnění údajů o “Příjemci” a zrušení tabulky vztahující se ke “kontrole zdraví, očkování, odčervení”. Pokud je nezbytné uvést údaje, které obsahovala tabulka, pak je možné využít rámečku “poznámka” u “Seznamu zvířat”.

V příloze dopisu je k dispozici vzor “osvědčení” s provedenými úpravami. Změny jsou provedeny v prezentaci. Formulář byl zároveň aktualizován v Evidenci dokumentů.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat
z.semerad@svscr.cz

Veterinární osvědčení pro přesun zvířat

Veterinární osvědčení pro přesun zvířat

Změny veterinárního osvědčení 2007-02-09

Vyhláška 8/2007 Sb., kterou se mění vyhláška 296/2003 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně.