Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární řetězce a zkušenosti ze severských zemí

  Časopis Zvěrokruh 12/2018
     Z činnosti komory


Radka Vaňousová

Korporátní praxe – aktuální stav v severských zemích aneb jak se poslání mění v byznys


 

Na jednání UEVP FVE v Římě se švédští kolegové s námi podělili o zkušenosti s průnikem řetězců do veterinární oblasti.

První korporátní praxe se objevují v roce 2011 na trhu ve Švédsku a velmi rychle se rozvíjí, v roce 2012 pronikají do Norska, posléze do Finska, v Dánsku zatím nedochází k výraznějšímu rozvoji. V severských zemí se jedná o dvě hlavní velké společnosti - Anicura a Evidensia Dyrehelse, a několik menších ve vlastnictví veterinárních lékařů.


Společnost Anicura posléze proniká na trh v Německu, Nizozemsku a v roce 2016 se objevuje i ve Švýcarsku.


Jejich hlavním zájmem je veterinární praxe zaměřená zejména na malá zvířata. V současné době provozuje společnost Anicura 225 klinik a zaměstnává 1500 veterinářů a 4500 dalších zaměstnanců. Společnost Evidensia Dyrehelse pronikla na trh v osmi evropských zemích a celkově provozuje 981 praxí, zaměstnává celkem 11 770 zaměstnanců na různých pozicích.

Jak vnímají veterinární lékaři práci pro veterinární společnost? Pokud se budeme bavit o pozitivech, tak se cítí bezpečně, když jsou zaměstnáváni velkou stabilní společností, společnost má nastavený dobrý vzdělávací systém, je daleko snažší komunikace mezi veterináři navzájem a je výrazně snažší referovat pacienty v rámci systému. Z povolání a "poslání" se stává zaměstnání od - do.

Kliniky vnímají pozitiva zejména ve snížení administrativní zátěže, profesionálním marketingu a snažších investicích do medicínského vybavení.

Co přináší toto zaměstnání za negativa? Méně času na jednotlivé pacienty bez ohledu na zdravotní stav zvířete, omezená rozhodovací schopnost o medikaci a preskripci léčiv, tlak na počet odebíraných vzorků bez ohledu na indikace a stejně tak je velký tlak na provedení dalších

 


diagnostických úkonů bez medicínského opodstatnění a nemožnost odeslat pacienta ke specialistovi podle svého uvážení - pacienti musí být odesláni ke specialistovi zaměstnanému stejnou firmou.

Radka Vaňousová

Komora veterinárních lékařů České republiky