Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární rok Vet 2011 a oslavy 250. výročí založení veterinárního vzdělávání

  Z činnosti komory

Jan Bernardy

Světový kongres veterinárního vzdělávání (WCVE) v Lyonu

 

Druhý kongres zaměřený na veterinární vzdělávání se konal u příležitosti oslav čtvrt tisícího výročí založení první veterinární specializované výuky v Lyonu. Na tři sta specialistů, vědeckých pracovníků, děkanů veterinárních fakult a zástupců profesních organizací z celého světa se po dva dny zabývalo možností stanovit standardy pro veterinární vzdělávání, požadavky na znalosti prvního dne absolventů, konceptem výuky welfare zvířat a doporučeními Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE).

Přednášející z různých částí světa prezentovali způsob výuky veterinární medicíny, nejčastěji založený na koloniálním univerzitním systému, především ze zemí patřících kdysi k britskému dominiu (Jižní Afrika, Pákistán, Austrálie a Nový Zéland, Srí Lanka apod.). Tento způsob vnímají jako přežitý a hledají nové cesty možností výuky. OIE se velmi angažuje v otázkách veterinárního ního vzdělávání, zejména ve standardizaci dovedností veterinárních lékařů po celém světě. K tomu slouží mj. i koncept znalostí prvního dne (Day One Skills), známý i u nás. Je to soubor požadavků na znalosti absolventa bezprostředně po ukončení studia, který není nikterak sjednocený ani v rámci zemí EU, tím spíše panuje roztříštěnost ve světě. Pro mne překvapivě např. na Filipínách koncept znalostí absolventů zahrnuje na prvním místě komunikační dovednosti a až poté znalosti odborné. Překvapivě proto, že tato disciplína představuje moderní pojetí výuky a není zahrnuta do kurikula vyšších ročníků mnoha evropských fakult, naši alma mater nevyjímaje.

 

… U příležitosti výročí vzniku veterinárního vzdělávání byla s velkou slávou vydána poštovní známka s motivem zakladatele učiliště v Lyonu Claude Bourgelata. Autoři chtěli na známce zobrazit nejen zakladatele učiliště, ale i učitele, protože Bourgelat sice školu založil, ale nikdy zde neučil (viz články prof. Červeného s touto tematikou, publikované ve Zvěrokruhu a Veterinářství), proto zkombinovali několik dobových rytin s veterinárními motivy

Tento způsob vnímají jako přežitý a hledají nové cesty možností výuky

Bernard Vallat, generální ředitel OIE, se pokusil zformulovat závěrečnou deklaraci, ve které označil veterinární profesi za sjednocující zdraví lidí a zvířat. OIE má mandát jako zástupce 178 členských států žádat zlepšení zdraví a welfare zvířat v celosvětovém měřítku. K tomu je třeba vzdělaných veterinárních lékařů a stanovení minimálních standardů kvality veterinárních služeb, dozorovaných národními veterinárními statutárními organizacemi (KVL ČR u nás).

… V rámci kongresu byli odměněni zasloužilí veterinární pracovníci z vědeckých ústavů, škol i praxe před rozvinutou zástavou. Tato tradice s vlajkami a metály je ve Francii stále živá, ale i např. u našich polských kolegů. Žerty na toto téma zde nejsou vítány

 

Při vzdělávání veterinárních odborníků na všech úrovních musí být brány v úvahu úkoly a kompetence veterinárních služeb, schopnost diagnostikovat a provádět epizootologická opatření, zajistit bezpečné potraviny, welfare zvířat, odpovídající veterinární legislativu a schopnost tyto procesy vést a řídit.

Dále B. Vallat navrhl do závěrečného usnesení zahrnout i výzvu ke zvýšení podílu soukromých veterinárních lékařů na činnosti Státních veterinárních správ a potřebu většího propojení státní a soukromé veterinární sféry (jakoby se Bernard právě vrátil z návštěvy České republiky, nebo že by si i jinde hrály úřady na svém písečku s takovou oblibou jako u nás?).

Vallat dále rezolutně žádal, aby čerství absolventi, včetně těch, kteří míří do státních služeb, měli znalosti v diagnostice, nákazových opatřeních, zajišťování bezpečnosti potravin atd. K tomu slouží koncept znalostí prvního dne, široce diskutovaný i u nás v komorových kruzích.

Na schůzi byli odměněni čestnými medailemi mnozí zejména francouzští zasloužilí pracovníci.

Mezi přítomnými seniory byl i dr. Charles Mérieux, zakladatel nadnárodní farmaceutické společnosti Merial (dříve Rhône–Mérieux). Starý pán je stále čilý a se zájmem o veškeré dění, ačkoliv zřejmě jako náš ministr Karel Schwarzenberg zastává názor, že když se kecají blbosti, tak raději spí.

Účastníci se shodli, že další pokračování konference by mohlo následovat v dvouletých cyklech a tento termín by odpovídal pořádání výročního kongresu Světové veterinární asociace v Praze v září roku 2013. Pro pořadatele pražského mítinku je spojení obou událostí velkou výzvou.

 

… Na kongresu vystoupil i zakladatel nadnárodní farmaceutické fi rmy dr. Charles Mérieux

 
Z Lyonu pro Zvěrokruh
Jan Bernardy