Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Veterinární specialisté z VFU Brno míří do Keni

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Lucie Stejskalová, tisková mluvčí

Veterinární specialisté z VFU Brno odjíždí na africký kontinent. V Keni se opět zapojí do mezinárodního projektu prevence vztekliny.

Brno, 27. července 2010 – Vědci z Ústavu parazitologie Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno se začátkem srpna 2010 chystají již po páté do exotických končin Afriky. V rámci mezinárodního projektu Mt. Kulal Dogs Preventive Vaccination budou provádět vakcinaci především místních psů proti vzteklině. Právě domácí pes je v Keni nejčastějším zdrojem této infekce – na ni, díky tamním podmínkám ve zdravotní péči a neznalosti terapie pokousaných osob nakaženým zvířetem, umírají nejčastěji keňské děti.

… stačí trocha osvěty a před očkovacím střediskem se vytvoří fronta zájemců o očkování. A to kdekoliv na světě

 

Projekt Mt. Kulal Dogs Preventive Vaccination byl zahájen již v roce 2006 na podnět náčelníka a stařešiny samburské vesničky Satab, kde na pokousání psy nakaženými vzteklinou zemřelo několik dětí. Od té doby se specialisté z Ústavu parazitologie spolu s kolegy z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR a z rumunské univerzity University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Cluj – Napoca vydávají pravidelně v letních měsících do oblasti v okolí jezera Turkana v severní Keni. Zde několik týdnu provádí řízenou vakcinaci psů s cílem dosáhnout maximální možné míry proočkovanosti psí populace.

Na projektu od letošního roku participuje i nová česká nevládní organizace Veterináři bez hranic ČR, o. p. s., na jejíž činnosti se specialisté z VFU Brno podílejí.

„Samotné vakcinaci vždy předchází jednání s náčelníky a stařešiny jednotlivých komunit,“ říká doc. MVDr. David Modrý, Ph.D., koordinátor projektu z Ústavu parazitologie Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno. „Tří až pětičlenný vakcinační tým pak navštěvuje jednotlivé vesnice s cílem naočkovat během několika dní maximum psů a koček v dané lokalitě. Současně s vakcinací jsou sbírána anamnestická data a odebírány vzorky pro další vyšetření, jako detekce endo a ektoparazitů, genetická vyšetření či sérologie,“ doplňuje David Modrý.

budou provádět vakcinaci především místních psů proti vzteklině

Veterinární specialisté získali v rámci projektu také jedinečnou možnost pro pozorování vývoje tohoto infekčního onemocnění. Tamní populace psů je mimořádná tím, že se dosud nesetkala s jakoukoliv formou veterinární péče a představuje tak unikátní model studia epidemiologie a vzájemných interakcí a asociací s genetikou hostitele. Vědci tak postupně hromadí údaje o celém spektru infekčních onemocnění sledovaných psů. Tak se jim například podařilo získat unikátní data o výskytu protilátek proti vzteklině u prozatím nevakcinovaných psů a velbloudů.

… v mnoha případech se naše práce bez asistence místního obyvatelstva neobejde

 

… při práci v terénu není o publikum všech věkových vrstev nikdy nouze

Dosavadní výsledky práce hovoří jasně o smyslu tohoto projektu. Během pěti let byly naočkovány stovky psů, koček, velbloudů a oslů patřících domorodcům etnik Samburu, Turkana, Rendile a El-Molo. Každoročně je vakcinovaná oblast rozšiřována a v současnosti jsou vakcinována zvířata ve dvou desítkách lokalit na ploše více než 1500 km2. Ve vakcinované oblasti došlo k dramatickému poklesu počtu případů úmrtí člověka a významně zde vzrostlo povědomí o vzteklině, nutnosti vakcinace psů a ošetření pokousaných. Ve spolupráci s fondem Medela se podařilo zajistit a systematizovat fi nanční prostředky pro hrazení léčby pokousaných osob pro tzv. postexpoziční terapii (PET), která v samých začátcích byla pro domorodce takřka nedosažitelná.

O důležitosti projektu pro Českou republiku svědčí i to, že zástupci z VFU Brno za svou práci získali v roce 2009 medaili Ministerstva zahraničí ČR.

Pro více informací kontaktujte:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Lucie Stejskalová, tisková mluvčí
tel: +420 541 562 010, mobil: +420 724 321 352,
e-mail: stejskaloval@vfu.cz, www.vfu.cz

 
Tisková zpráva