Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

VETfair 2008 – 11. a 12. dubna 2008 opět v Hradci Králové

VETfair 2008 – 11. a 12. dubna 2008 opět v Hradci Králové

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si obrátit se na vás s pozváním k účasti na 6. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair, která se bude konat ve dnech 11. a 12. dubna 2008 v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis, a. s. Na 5. ročníku VETfair 2007 v loňském dubnu vystavovalo téměř 130 firem v 95 expozicích. Z 1500 návštěvníků se více než 800 osob z řad odborné veřejnosti zúčastnilo seminářů doprovodného programu. Rád bych tímto vyjádřil své upřímné poděkování všem vystavovatelům, odborným společnostem, spíkrům a všem návštěvníkům na doposud konaných ročnících výstavy VETfair. V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2008 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi semináře a kontakty najdete v rubrice Kalendárium.

Další téměř revoluční odbornou novinkou bude na výstavě VETfair 2008 vskutku ojedinělá screeningová akce, kterou ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a vybranými partnery z řad vystavovatelů připravíme pro naši veterinární komunitu. Jedná se o projekt záchytu MRSA rezistentních kmenů Staphylococcus aureus z nosních výtěrů od nás, veterinárních lékařů. Podle originálních prací z USA a Dánska je náš stav více ohrožen případným nosičstvím a infekcemi. Nikam za rok více veterinárních lékařů na jedno místo nepřijede a toho je možno využít. Nebojte se, jde pouze o nosní výtěr, který je přirozeně nepovinný. Jelikož mne tento projekt velmi zaujal, dovoluji si vám níže (při vší úctě k vaší odborné erudici) poskytnout výňatek z odborné metodické informace:

Staphylococcus aureus je bakterie, která běžně osidluje sliznici horních dýchacích cest, kde je součástí normální běžné mikroflóry. Zároveň je ale vyvolavatelem pestré škály zánětlivých onemocnění u lidí i zvířat. Zvláštní pozornost je celosvětově věnována kmenům S. aureus rezistentním vůči antibiotiku volby u humánních infekcí – oxacilinu (MRSA), a obvykle i proti dalším antibiotikům, které mají nezanedbatelný podíl na nemocnosti a úmrtnosti hospitalizovaných pacientů.

Epidemiologie MRSA se v posledních letech mění. Objevují se infekce MRSA u komunitních pacientů, často bez známých rizikových faktorů, např. po předchozí hospitalizaci. Komunitní MRSA způsobují infekce kůže a měkkých tkání, ale jsou i příčinou velmi závažných a život ohrožujících infekcí, např. nekrotizující pneumonie, a to u pacientů bez jakýchkoli zdravotních problémů.

Jedním ze známých zdrojů tzv. komunitních MRSA jsou zvířata – především prasata, dále koně a skot, vzácně i psi a drůbež. Nejrizikovější skupinou pro infekci (či kolonizaci) MRSA jsou lidé v úzkém kontaktu s živočišnou výrobou – zejména pak ošetřující veterináři a chovatelé prasat.

Účelem provádění následujícího dobrovolného vyšetření (výtěr z nosu) je zjištění stavu výskytu u MRSA u veterinářů v České republice. Vyšetření nosičství stafylokoků se provádí mikrobiologickým odběrem vzorku z nosu. Jedná se o výtěr vatovým tamponem, který se zavede do nosní dírky, kde se jemným krouživým pohybem setře hlen z povrchu sliznice. Stěr je odebírán z obou nosních dírek. Odběr trvá maximálně 20 sekund a jedná se o neinvazivní, nebolestivé vyšetření. Obdobná depistáž byla provedena doposud pouze v USA a následně v Dánsku, jinde v Evropě ani v ČR nebylo obdobné cílené vyšetření uskutečněno.

Děkujeme vám všem předem ze návštěvu výstavy VETfair 2008 i za spolupráci

na tomto projektu a věříme, že tato výzva přispěje k objasnění podstaty a důležitosti vyšetření a najde u vás podporu. Jako organizátor 6. ročníku VETfair 2008 tuto aktivitu vítám, jako veterinář se sám nechám vyšetřit. Jsem přesvědčen, že projekt se sejde s enormním zájmem v řadách našich veterinárních lékařů. O záruce vysoké odbornosti depistáže mj. svědčí i to, že Národní referenční laboratoř pro antibiotika ze Státního zdravotního ústavu v Praze se podílí na řešení evropského projektu EARSS European antimicrobial resistance surveillance system) a je zapojena do evropské inciativy SeqNet (spa typizace MRSA).

Za léta konání veterinárních výstav v Aldisu se VETfair stal nejen významnou odbornou akcí, ale i přední společenskou událostí v našem veterinárním stavu. Vědomi si toho, že nejenom prací živ je člověk, připravíme i letos pro vás opět dva společenské večery s rauty. Můžeme garantovat nejen dostatek jídla a pití, ale snažíme se i nadále zkvalitnit kulturní program. Dovolím se zmínit o tom, že i letos budeme pokračovat v rockové lince a živě kromě tradičního kultovního Barel Rocku vystoupí v pátek rocková legenda Radim Hladík se svým Blue Effectem a Matadors. Kromě Viktora Sodomy a Leška Semelky přijede kvůli nám z Německa i Jan Obermayer. V sobotu se nám poštěstilo zajistit dalšího velikána českého blues rocku Michala Prokopa s jeho Framus Five včetně excelentních virtuosů – houslisty Honzy Hrubého a kytaristy Luboše Andršta.

S pozváním na VETfair 2008
MVDr. Zdeněk Hanzálek