Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

VETFAIR 2011

  Informace – zprávy – výzvy

Euro PR

Rozhovory s účastníky a pořadateli největší veterinární výstavy v České republice

Rozhovor se Zdeňkem Finkem, primátorem města Hradec Králové

VETfair je pro Hradec ohromná reklama, říká primátor města Zdeněk Fink.

Při příležitosti zahájení VETfairu jsme o několik slov požádali i primátora statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka.

Pane primátore, město Hradec Králové je s mezinárodní veterinární výstavou VETfair už tradičně propojeno. Vítáte to a budete tuto akci i v budoucnu zaštiťovat?

Pochopitelně. Je to akce středoevropského významu a největší setkání veterinárních lékařů v roce. Pro nás, pro město Hradec Králové, je velmi dobře, že se VETfair koná právě u nás. Pro Hradec Králové to znamená, že do města přijede velká skupina lidí, kteří u nás bydlí, utrácejí, setkávají se, poznávají Hradec a budou se k nám možná vracet s rodinami na dovolenou, když se jim tu bude líbit. To je pro nás hrozně důležitá reklama.

Jak vůbec vnímáte VERfair jako primátor i jako lékař?

Jako úspěšnou akci, mluví za ní už 9. ročník. Je to setkání veterinářů, které samo o sobě je vždycky přínosné, jsou to odborné přednášky, kontakt na firmy s léky a na nové léčebné postupy. Vnímám VETfair jako velmi dobrou aktivitu.

Jsme mezi veterináři, kteří mají logicky blízko ke zvířatům. Vy osobně, máte doma nějakého domácího mazlíčka?

Jsem takový atypický případ. Nemám vůbec nic a nikdy jsem žádného mazlíčka doma neměl.

A nebude vás VETfair inspirovat?

Nebude. Hrozně rád bych měl třeba psa, ale je to obrovská zodpovědnost na přibližně 15 let, a člověk, který je jen trochu soudný a není stále doma, si to nemůže dovolit.

   

EURO PR

... vše má svůj čas a řád – uvítací proslovy, slavnostní přípitek a……

Rozhovor se Zdeňkem Hanzálkem, pořadatelem mezinárodní výstavy VETfair

Koho jiného bychom při zahájení VETfairu měli oslovit než MVDr. Zdenka Hanzálka, pořadatele této mezinárodní veterinární výstavy.

Pane doktore, prozraďte, co VETfair v roce 2011 nabídl?

Nabídl to, co každým rokem. To znamená největší veterinární výstavu v naší republice, která v letošním ročníku zahrnuje 104 vystavovatelských expozic. Jako každým rokem nabídl veletrh také doprovodný odborný program, který zajišťuje pět nejvýznamnějších odborných institucí a společností. Odborný program byl rozdělen rovnoměrně do obou dvou dnů, vždy po třech seminářích. Letos se jednalo o semináře veterinárních lékařů – specialistů na choroby prasat, skotu, tedy seminář buiatrické společnosti; dále veterinárních lékařů – specialistů na choroby drůbeže, kteří jsou organizováni v České asociaci aviární medicíny, a také seminář České hipiatrické společnosti zaměřené na choroby koní. Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat uspořádala dva semináře, jeden pro veterinární lékaře a druhý pro veterinární sestřičky.

Letošní ročník VETfairu byl již devátý v pořadí. Zaznamenal jste vzrůstající úroveň výstavy, je o ní větší zájem oproti minulým ročníkům?

To je potřeba se zeptat vystavovatelů nebo návštěvníků, mně jako organizátorovi nepřísluší, abych si chválil vlastní akci. Ale mám dojem, že tomu tak je. Jednak nám přibývají vystavovatelé, letos jsme už podruhé využili i třetí podlaží hradeckého kongresového centra Aldis. Tato budova nám již pomalu začíná být těsná. A co se týká návštěvnosti, každoročně jsou vystavovatelé spokojeni. Já sám jako veterinář dostávám domů týden či dva před výstavou různé letáky a pozvání k návštěvě expozic na různé akce, rabatové záležitosti a další. Myslím si, že tato výstava má nejenom svoji tradici, ale věřím, že i svoji budoucnost.

Spolupracujete s Komorou veterinárních lékařů nebo s veterinární vysokou školou?

Tato výstava je v podstatě soukromou akcí. Je aktivitou společnosti Prion s. r. o. a zajišťujeme si organizaci v podstatě ve vlastní režii. Ale samozřejmě jsou oblasti, kde spolupracujeme jak s komorou, tak s naší alma mater. Týká se to především oblasti odborného programu. Na seminářích přednáší pedagogové a odborníci z veterinární a farmaceutické univerzity. S Komorou veterinárních lékařů je samozřejmá ta základní spolupráce, kdy každý veterinární lékař je členem komory a veterináři navštěvují naši výstavu v hojném počtu. Takže vztah mezi komorou a vystavovateli je v podstatě jasný – je nejenom odborný, ale také na komerční bázi.

Na VETfairu se pohybujete mezi veterináři a farmaceutickými fi rmami. Nabízí se otázka, co říkáte na novelu zákona o léku? Co si myslíte o tom, že chovatelé mohou léky nakupovat přímo od distributorů, nejenom od veterinárních lékařů?

Nejsem asi zcela kompetentní v této záležitosti, protože sám se ve své praxi zabývám problematikou malých zvířat. Máme v Hradci Králové veterinární kliniku a veterinární ošetřovnu, které ale nevykonávají praxi u tzv. velkých a hospodářských zvířat, takže jsme od toho problému vlastně oproštěni. Principiálně se mně ale tato skutečnost nezdá. Myslím si, že veterinární léčiva patří do rukou odborníků, to znamená veterinárních lékařů.

Co si myslíte o zdravotních pojišťovnách pro domácí mazlíčky? Občas se o tom mezi veřejností mluví, má to smysl, nemá to smysl?

Tak k tomuto tématu se naopak dokážu vyjádřit, protože se touto problematikou osobně zabývám už delší dobu. Jeden čas jsme měli „na spadnutí“ určitý projekt s významnou republikovou pojišťovnou. Bohužel nám do toho přišla hospodářská krize a tato aktivita těsně před podpisem ustala. Čeká se na lepší časy. Osobně si myslím, že u malých zvířat neboli domácích mazlíčků má tato záležitost rozhodně perspektivu.

   

EURO PR

Rozhovor s Ondřejem Rychlíkem, prezidentem Komory veterinárních lékařů ČR

 

Pane prezidente, potkáváme se na mezinárodní veterinární výstavě VETfair 2011. Jaký je vtah komory k tomuto veletrhu?

Vztah veterinárních lékařů k veletrhu je veskrze kladný, protože Komora od počátku VETfairu úzce spolupracuje s organizátory – někdy více, jindy v menším rozsahu. VETfair pokládáme za nejdůležitější workshop v oblasti veterinární medicíny v průběhu celého roku.

Na veletrhu se prezentují zejména farmaceutické fi rmy a dodavatelé léčebných pomůcek a s nimi souvisí vlastně i další otázka – co si myslíte o novele zákona o léku?

Komora veterinárních lékařů nesouhlasila s tím, aby chovatelé nakupovali léky na předpis přímo od distributorů. Jako Komora jsme upozorňovali na některé věci, které mohou způsobovat různé velmi nepříznivé faktory pro spotřebitele. Ale domnívám se, že k naplnění těchto obav naštěstí nedošlo. Ze strany chovatelů se totiž této příležitosti příliš nevyužívá. Chovatelé přišli na to, že pokud mají pečovat o léčiva tak, jak je nařízeno zákonem, je to pro ně administrativně velmi náročné a stojí to i peníze. Myslím si, že pro běžného chovatele to je nevýhodné. Pokud nakupují přímo od distributorů, negativa převažují nad pozitivy, a proto v naprosté většině případů tuto možnost chovatelé ani nevyužívají.

Co si myslíte o zdravotních pojišťovnách pro domácí mazlíčky?

Téma zdravotní pojišťovny pro domácí mazlíčky mě zaujalo už před 20 lety, když jsem se vrátil ze Spojených států, kde mne tento systém velmi nadchl. Napsal jsem o tom článek, v té době to byla v České republice naprostá novinka. Domnívám se, že je to velmi prospěšná záležitost a že to může přinést rozvoj ve specializované veterinární péči. Některé možnosti, které dnes veterinární medicína má, jsou už velmi blízké medicíně humánní. Některé výkony jsou nákladné a extrémně drahé a občan na ně běžně nemá peníze. Je mnoho takových, kteří by rádi do léčby svého zvířátka investovali, ale z finančních důvodů nemohou. Pojištění je jedna z věcí, která by mohla pomoci. Bylo by ale také nutné vyřešit technické záležitosti tak, aby nedocházelo třeba k pojišťovacím podvodům. Někteří chovatelé dvaceti psů pojistí jen jednoho z nich, ale pojistné by byli schopni čerpat na kteréhokoliv z chovaných psů. Myslím ale, že rozvoj segmentu tohoto druhu má do budoucna velkou perspektivu. Jen podotýkám, že mluvím o zdravotním pojištění zvířat, nikoli majetkovém. To si lidé občas pletou.

Spolupracuje Komora veterinárních lékařů s veterinární vysokou školou? A co si myslíte o úrovni české veterinární medicíny?

Sám pocházím z českého veterinárního prostředí, a tak nemám přílišné srovnání, i když mám nějaké zahraniční zkušenosti a kontakt s kolegy ze zahraničí. V obecné rovině si myslím, že absolventi našeho vysokoškolského veterinárního učení jsou teoreticky velmi dobře připraveni. Praktické dovednosti ale zůstávají problémem. Je to ale problém vysokého školství obecně. Nicméně si myslím, že brněnská alma mater patří ve srovnání se stovkami vysokých veterinárních škol ve světě mezi ty lepší.

   

EURO PR

.… zahájení přestřižením “startovní pásky„.

 

Rozhovor s Karlem Danielem, členem představenstva Komory veterinárních lékařů ČR o celosvětovém kongresu veterinářů

Českou republiku a českou veterinární komoru čeká v roce 2013 velká událost – světový veterinární kongres. Je to poprvé, co se bude v České republice taková akce konat?

V takto velkém rozsahu, jaký připravujeme, je to poprvé. V roce 2006 se konal kongres WSAVA zaměřený pouze na malá zvířata. Ač byl menšího rozsahu než nadcházející světový WVC, účastnilo se ho mezi dvěma a třemi tisícovkami kolegů.

 

… i místo pro občerstvení, oddych a rozhovory se najde

Věříme, že nejen odborný program světového kongresu, ale i sama Praha bude tak atraktivní destinací, že počtem účastníků Světový veterinární kongres Praha 2013 zmíněný WSAVA 2006 nejspíš překoná. A samozřejmě doufáme, že kongresu se zúčastní i mnoho českých kolegů. Taková příležitost se hned tak nebude opakovat. Navíc bude tento pražský kongres stopadesátinami Světové veterinární asociace – WVA. Pěkně kulaté výročí.

Na jaké téma světový kongres bude a co všechno plánujete?

Plánujeme poměrně velkou akci. Máme připraveny variabilní rozpočty pro účast 1800 až 4000 kolegů – veterinárních lékařů z celého světa. Program bude veden ve čtyřech odborných proudech, tematicky zaměřených na hospodářská zvířata, malá zvířata, ale i hygienu potravin a dále epizootologii a welfare. Především welfare a animal rights hýbou světem víc a víc. Ať již se nám to líbí nebo ne.

Jednodenní i vícedenní doprovodné programy budou zaměřeny samozřejmě na Prahu a další turistické atrakce, za kterými návštěvníci nejraději přijíždějí. Ve stadiu úvah je zatím i možnost mezinárodní sportovní akce či soutěže pro veterinární lékaře.

V jakém stadiu jsou přípravy?

V této chvíli pracujeme na konstrukci jednotlivých proudů odborného programu a na podzim by měla začít vlastní intenzivní propagace kongresu. Za sebou máme už přípravnou fázi shromažďování informací pro cílenou propagaci kongresu. V pražském Kongresovém centru jsou smluvně zajištěny prostory a je hotový plán časoprostorového uspořádání. Byly provedeny první krůčky k oslovení potenciálních vystavovatelů a sponzorů. Jinými slovy, příprava pomalu začíná nabírat na tempu. Dny 17. až 20. září 2013 si již můžete zaškrtnout v kalendáři.

   

EURO PR