Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

VETfair již po třinácté

  Časopis Zvěrokruh 5/2015
     Informace – zprávy – výzvy

Dáša Hykšová

Největší odborná výstava VETfair oslavila třinácté narozeniny

… stříhání pásky

 

Ve dnech 17. a 18. dubna 2015 hostilo Kongresové centrum Aldis a. s. v Hradci Králové už třináctý ročník mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2015. Pořadatelé ze společnosti Prion, v čele se Zdeňkem Hanzálkem a pod záštitou místopředsedy vlády ČR Pavla Bělobrádka, opět připravili bohatý vystavovatelský i doprovodný program. Výstavu navštívilo na 1700 návštěvníků především z řad odborné veřejnosti, připraveno pro ně bylo 110 expozic a v nich více než 150 firem. Organizátor z důvodu rekordní účasti vystavovatelů rozšířil prostory o výstavní halu v přízemí.

Na doprovodném programu se podílela Česká společnost veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat, která se věnovala tématu výživy ve vztahu ke zdraví, Česká hipiatrická společnost pak připravila seminář Základy diagnostiky kulhání koní a Česká asociace aviární medicíny se zabývala zdravotní problematikou drůbeže.

Sobotní program se věnoval i specialistům na choroby malých zvířat a buriatrikům. Uspořádán byl seminář Jak se státi lepším chirurgem či přednášky na téma Nemoci telat. Zkrátka témat a novinek bylo mnoho…

Slavnostního zahájení se ujala celá řada významných hostů, samotného okamžiku přestřižení pásky a tedy otevření výstavy se ujali děkan Farmaceutické fakulty VFU v Brně MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., a primátor hostitelského města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink.

 

… slavnostní zahájení

MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové

 

Letošní Vetfair je už v pořadí třináctým ročníkem. Nabízí se otázka – je třináctka šťastné číslo?

Třináctka a ještě k tomu v pátek je šťastná určitě. A je to i štěstí pro Hradec Kralové, že se Zdeněk Hanzálek opět pustil do pořádání veletrhu Vetfair. Je to jeden z nejvýznamnějších kongresů, který tady v Hradci Králové probíhá, a to jak účastí, tak i zástupci vystavovatelských firem a úrovní pořadatelů. Jako město jsme s ním naprosto spokojeni.

Letošní Vetfair jste zahájil velmi vtipnou, krátkou a výstižnou zdravicí. Zajímavý úvod měli sice všichni řečníci, ale vy jste byl vážně velmi vtipný…

Chtěl jsem jen říct, že jsme hodně závislí na kongresové turistice, že většina lidí, která v Hradci přespí,

přijíždí právě na kongresy a chtěl bych poděkovat veterinářům, že patří mezi ty, kteří nejvíce utrácejí, a z těch že máme i nejvyšší daňový přínos.

Každý rok se tento kongres specializuje nějakým určitým směrem, býváte s tím dopředu blíže obeznámen?

Vůbec ne, mě to vždycky překvapí, jak je to rozdělené na různé sekce jako skot a ptáci, prasata a podobně.

MVDr. Zdeněk Hanzálek, Ph.D., pořadatel

 

Třináctý ročník a v pátek, jak to vidíte?

Tuhle souvislost jsem si ani neuvědomil. Ale doufáme, že se zde přes tuto skutečnost úspěšně překleneme a vzhledem k tomu, že to není pouze 13. ročník Vetfairu, ale už je to dvacátý druhý rok, co v Hradci Králové máme veterinární výstavy, tak doufám, že nás ta třináctka nebude nijak pronásledovat.

V čem je letošní ročník výjimečný, vždy ho vyzvednete v nějaké odbornosti?

Ohledně odbornosti se k tomu necítím kompetentní, protože výstavu máme pojatou tak, že my jako organizátoři se snažíme postarat především o vystavovatele, a co se týká doprovodného odborného programu, předáváme prostory odborným asociacím a společnostem, které si dělají svoje odborné semináře ve vlastní režii.

Primátor Fink tuto akci velmi chválil a mimo jiné říkal, že veterináři patří těm, kteří ve městě nejvíc utrácejí… Zeptám se tedy na rovinu, myslíte si, že veterináři jsou skutečně tak bohatí? Nebo je ta akce tak úspěšná, že sem prostě rádi jezdí?

Myslím si, že my jako veterinární lékaři jsme považováni i jinými sektory našeho hospodářství za bonitní klientelu. Je to vidět i mezi našimi vystavovateli, kdy se nám začínají objevovat i subjekty z oblasti finančnictví, bankovnictví či pojišťovnictví. A také jsem přesvědčen, že jsme trošku jiného založení než například humánní kolegové, že se umíme bavit svým originálním spontánním způsobem a snažíme se přitom nešetřit.

Takže večer bude plně nabit?

Recepce bude jedna, páteční, v poslední době nám už na sobotní chodilo málo lidí. Ale určitě budou prostory společenského večera v pátek plně obsazeny, i když jsme zapracovali na jejich rozšíření, očekáváme kolem osmi set osob. A program bude tradiční a jistě výživný.

(Poznámka redaktora: Hlavní organizátor akce, takže neustále se zvonícím telefonem a v pracovním vypětí.)

MVDr. Jiří Beránek, prezident České asociace veterinárních lékařů malých zvířat

 

Na úvod vám položím stejnou otázku jako všem ostatním – máme pátek a 13. ročník Vetfairu. Jak to vnímáte?

Já to nevnímám, jak nějakého strašáka, myslím si, že to tady funguje již roky a roky a nějaká třináctka to vůbec nemůže ohrozit.

Jakým způsobem Vetfair přispívá ke zkvalitnění činnosti asociace veterinárních lékařů malých zvířat?

Je to naprosto největší akce během kalendářního roku, taky se sejde naprostá většina členů naší asociace. Letos již máme dokonce tři odborné semináře během tohoto víkendu. V pátek odpoledne je workshop v onkologické sekci, na to v sobotu navazuje hlavní jednání pro veterinárního lékaře na téma chirurgické.

Je to vlastně takový návod, jak se stát lepším chirurgem, především jak zkvalitnit svoji chirurgickou praxi, a zároveň ještě běží seminář na téma urologické pro veterinární sestřičky. Vetfair je pro nás naprosto největší možnost, jak se setkat.

Setkávají se pouze lidé z praxe nebo sem dojíždí i třeba vaši studenti?

Dominující část jsou kolegové s praxí, k tomu, jak jsem již zmiňoval, sestřičky, těch se zde každý rok setkává tak přes stovku, k tomu je asi deset procent studentů, ale rozhodně nejvíce bývá kolegů.

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., prezident České buiatrické společnosti

 

Na začátek mi dovolte odlehčenou otázku… Máme 13. ročník a ještě k tomu v pátek, co na tu třináctku říkáte?

Já na ty pátky, ani na ty třináctky nevěřím, ani jsem si to neuvědomil… Třináct a pátek, ale ono dnes není třináctého…?

To sice není, ale máme 13. ročník Vetfairu…

Kdyby byl pátek třináctého…ale věřím tomu, že letošní rok bude ještě lepší než ten loňský, přestože byl excelentní s mnoha hosty a vydařenými přednáškami. Této akce se aktivně účastním od začátku, rok od roku je to lepší. Je to vidět i na tom, že je zde hodně hostů a zájemců o všechny druhy zvířat – třeba i co se týká problematiky skotu, kde jsme zaměřeni dnes na nemoci telat.

Kromě praktických veterinářů přijelo i dvacet studentů. Těší mě, že se studenti zajímají i o takové ty praktické věci a že se neorientují jen na malá zvířata, ale že si též uvědomují, že i velká zvířata potřebují veterinární péči. Shledávám jako velmi pozitivní, jako oživení v této sféře, že se i zde začínají používat moderní diagnostické metody, o kterých ještě před pěti deseti lety nebylo vidu ani slechu. Mladí kolegové jezdí více do zahraničí, počínaje sousedními státy, konče Novým Zélandem a Spojenými státy americkými, takže to získávání nových informací tu je. A tím, že my rozvíjíme kontakty, zase se spojí s buiatrickými asociacemi v zahraničí, důležitá je i výměna speakrů. Tímto způsobem to jde dál a i buiatrická medicína se velmi dobře rozvíjí. A pokud si chovatelé uvědomí více zákonitosti, a mnozí si to již uvědomili, že zdraví je základem produkce a reprodukce, tak bude dobře.

Mluvil jste o celkovém posunu, co se týče chovu skotu. Přispívá k tomu i právě Vetfair?

Rozhodně ano, protože Vetfair je akce, která je známá v celé republice, a je i velká spousta chovatelů, kteří mají zájem přijet. Co se týče prasat a drůbeže, tam pravidelně jezdí taktéž chovatelé. Na takových odborných akcích vychází pravidelně sborníky a ti chovatelé si tyto věci hlídají a jdou po těchto nových informacích a mají zájem i navázat kontakty se specialisty. Nejen mladší kolegové, ale i ti starší ročníky jdou moderním způsobem, jak do diagnostik, tak do terapie i do prevence, a to je pro tyto chovatele velmi významné

MVDr. Blanka Karešová, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj

 

Paní doktorko, já už vás tady pamatuji roky a zajisté jste sem jezdila ještě dříve, než jsem já měla vůbec tu čest. Zeptám se, vidíte veliký posun VETfairu, jeho úrovně, případně obsazenosti?

Obecně musíme jít všichni dopředu, jinak by věci neměly smysl. Co se týká VETfairu, pan doktor Hanzálek nastavil před mnoha lety úroveň na určitou výšku a myslím, že když to srovnám s ostatními výstavami, nemáme se v Hradci Králové za co stydět. Líbí se mi tady a myslím, že nejsem sama, proto je tady každý rok snad nejvíc veterinárních lékařů ve stejnou dobu na stejném místě v ČR. A jak to tu už dneska zaznělo, proto je VETfair je jednou z nejobsazenějších a nejnavštěvovanějších výstav v Hradci Králové, což je pro naše město určitě velké pozitivum. Mnoho veterinářů se nezúčastní jiných akcí, ale na VETfair si udělají vždycky čas a přijedou sem.

A ještě druhá otázka, jaká je vazba veterinární správy a VETfairu?

Veterinární správa a VETfair jsou dvě věci, které spolu zdánlivě nesouvisí. Je to dané postavením praktických veterinárních lékařů a státních veterinárních lékařů. Spolupracujeme spolu, ale naše úloha není v léčení zvířat, ale v dozoru subjektů podle zákonů, hlavně veterinárního, ale také zákona na ochranu zvířat proti týrání, zákona o potravinách a mnoha dalších. Na VETfair se jdeme seznámit nejen s novinkami v nabídce přítomných společností, ale zúčastňujeme se i odborných seminářů. Samozřejmě přímo podporujeme VETfaire, i pro nás je to prostor, kde získáme nové informace. Zástupci farmaceutických společností nás zpravidla nenavštěvují, nejsme pro ně cílovou skupinou. Pro firmy jsme spíše méně zajímavou součástí veterinárních lékařů jako takových, protože opravdu neděláme žádné zajímavé obchody.

A poslední, velmi odlehčená otázka, kterou pokládám všem. Třináctý ročník a v pátek, co vy na to?

Dnes je ale 17. dubna a já osobně nemám problém s třináctkou, spíš naopak.

MVDr. Radka Vaňousová, viceprezidentka Komory veterinárních lékařů ČR

 

Třináctý ročník a ještě k tomu v pátek, co nám k tomu povíte?

Tak určitě je to zajímavá souhra okolností, ale já věřím, že ta třináctka nebude mít žádný vliv na průběh této akce.

Vy se už dlouho věnujete činnosti v Komoře veterinárních lékařů, proto budete určitě znát odpověď na otázku, jak pomáhá Vetfair vaší činnosti?

Myslím, že určitě má jednu z nejdůležitějších úloh v roli veterinárních lékařů a jejich denní praxi, už z toho důvodu, že se tady potkají veškeré aspekty, které veterinář může ve své praxi využít. Za prvé, potkají se zde firmy, které mají na trhu přípravky,

jež potřebujeme ve své denní praxi a prezentují se nám i nové přístroje. Pak samozřejmě je tady ta část vzdělávací a společenská, to znamená, že veterináři tady dostanou všechno, co by tu měli mít. A ta výborná část – že se tady mohou potkat.

Pak bych chtěla znát váš názor na to, co tu říkal pan primátor?

Je to právě o tom, že veterináři nemají moc příležitostí a šancí se potkávat a když už se setkají, tak to stojí za to. Je to i tím, že u nás jenom jediná univerzita, těch košických absolventů, kteří by byli nastálo umístěni v České republice, není tolik. No a pak jsou rádi, že se potkají…

Pan primátor mluvil i o tom, že tu utratíte hodně peněz. Umíte si představit i vy, že byste si tu pro svoji praxi vybrala potřebné materiály, přístroje atd.?

Dělám to pravidelně, protože vím, že speciálně na Vetfairu jsou akce, které jsou výrazně výhodnější než nabídky, které probíhají v celém roce. To znamená, že už s tím počítám v průběhu celého roku a některé věci a velké zásoby potom skutečně objednávám až tady na místě.

Komora veterinárních lékařů je velice aktivní, a to nejen ve své práci, i v mnoha dalších. Proč je tomu tak?

Práce veterinárního lékaře je poměrně náročná, tudíž mám ráda, když mohu střídat s něčím, co s tou prací souvisí, ale není to vlastní praxe, působení v ordinaci s klienty. Tou prací, kterou dělám pro komoru, se dostanu do jiného prostředí, potkám se se zajímavými lidmi a dělám jinou práci, což je pro mě svým způsobem relax.