Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vetmeeting KVL ČR 2014

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     Z činnosti komory

Vzdělávání, relaxace, rodinný výlet a zábava pro všechny zúčastněné

 

VETMEETING – SLOVENSKÝMA OČIMA

Dňa 27. 9. a 28. 9 som sa zúčastnil akcie Komory veterinárnych lekárov Českej republiky, pod názvom Vetmeeting 2014. Pozvanie na túto akciu som od prezidenta MVDr. Bernardyho veľmi rad prijal, nakoľko podobné akcie organizujeme na Slovensku už dlhšie roky a som rad, keď si môžeme byť vzájomnou inšpiráciou. Z pozvánky bolo zrejme, že sa jedná o akciu odborno-spoločenskú – športovú. V dnešnej dobe je nesmierne dôležité sa stretávať, komunikovať a aj takto zjednocovať veterinárny stav.

Odborný program bol podľa mňa dobre zostavený, nakoľko aviárna medicína a anesteziológia je téma výsostne dôležitá pre veterinárneho lekára v praxi spoločenských zvierat. Záruku vysokej odbornej úrovne akcie zabezpečili prednášajúci ako Jost Uilenreef, dip. ECVAA, Dr. Grymova, Dr. Hájkova, Dr. Molnár, Dr. Raušerova, Dr. Raušer, Dr. Kabeš, Dr. Šterc a Dr. Pokorný. Je výborne, že súčasťou celej akcie bolo aj detské popoludnie, tenisový turnaj a spoločenský večer, kde sa mohli stretnúť účastníci s rodinami a priateľmi v neformálnej časti Vetmeetingu.

 

… Vzdělávání a relaxace pro velké, zábava a hry pro malé a rodinný výlet a zábava pro všechny věkové kategorie – zdařilá akce, která by měla mít pokračování

Nakoľko to bol prvý ročník, bol som prekvapený bohatou účasťou veterinárnych lekárov a hlavne mladých kolegov. Na záver by som chcel pogratulovať Dr. Vaňousovej, ktorá bola dušou celej akcie, za perfektnú organizáciu a Komore veterinárnych lekárov ČR prajem, aby v takýchto akciách pokračovala aj v budúcnosti. Ja osobne som rád, že som mal tu česť byť pri zrode novej tradície veterinárnej pospolitosti v Českej republike, za čo ešte raz ďakujem.

Do videnia na Vetmeetingu 2015, priatelia

Ladislav Stodola

 

VETMEETING 2014 – PTAČÍ POHLED

Že pták není pes a má svá specifi ka jak v ošetřování, tak v přístupu, ví již student prvního ročníku veterinární medicíny. Není ovšem na škodu si v průběhu života praktického veterináře některé věci připomenout, přehodnotit léčebné postupy a dovědět se novinky z tohoto oboru. K tomu měl jistě Vetmeeting pořádaný KVL 27.–28. 9. na Seči sloužit.

Již výběr přednášejících mohl zájemcům přislíbit dobrou úroveň této akce.

 

MVDr. Veronika Grymová z kliniky Avetum připravila kvalitní informace z oblasti biochemie a hematologie u exotických ptáků. MVDr. Pavlína Hájková měla zajímavou demonstraci postmortálního vyšetření u ptáků.V neděli pokračoval MVDr. Ladislav Molnár, PhD., z UVLF v Košicích přednáškou týkající se onemocnění dravců a jejich základního ošetření. Velmi zajímavé byly jeho zkušenosti se sokolnictvím z působení u šejka Zaeda v Dubaji. Přednášející a posluchači vytvořili skvělou atmosféru, vyměnili si vzájemně zajímavé poznatky a kontakty na odborníky z této specifi cké oblasti veterinární medicíny.

Marie Vranková

VETMEETING 2014 ANEB „REPORT Z LÍNÉHO KONGRESU S ÚČASTÍ KLAUNA“

Ve dnech 27. až 28. září 2014 proběhl ve welness Hotelu Jezerka na sečské přehradě 1. ročník zajímavé odborně společenské akce nazvané Vetmeeting. Šlo o setkání cílené zejména na kolegy s rodinami. Odborná část zahrnovala dvoudenní program probíhající ve dvou streamech. Prvních z nich byl věnován aviární medicíně, kdy v sobotu prezentovaly své zkušenosti pouze představitelky něžnější části veterinární veřejnosti, jmenovitě kolegyně Dr. Veronika Grymová, Dr. Pavlína Hájková. V neděli vystoupil ještě s dvěma přednáškami v rámci aviárního programu slovenský kolega Dr. Ladislav Molnár, který posluchače seznámil se zdravotní problematikou dravých ptáků. Aktuální novinky v laboratorní diagnostice firmy Cymedica představily Dr. Zuzana Svobodová, Ph.D. a, Dr. Martina Mudráková. Druhý stream byl věnován anesteziologii. Jeho sobotní část byla věnována malým zvířatům a nedělní pak koním a volně žijícím drobným zvířatům. Hlavním přednášejícím byl nizozemský specialista, diplomant Joost J. Uilenreef, DVM, DipECVAA. Dvě prezentace věnované inhalační a svodné anestezii měl Dr. Petr Raušer, Ph.D., a po jedné prezentaci přednesli Dr. Leona Raušerová, Ph.D. (postanestetická péče) a kolega Dr. Ladislav Molnár (distanční metody v anestezii). V neděli vystoupil Dr. Jan Pokorný (volně žijící drobná zvířata) a Dr. Jan Šterc, Ph.D. (nové trendy v anestezii koní).

Osobně jsem se zúčastnil sobotního anesteziologického programu. Jako velmi přínosné pro praxi považuji přednášky nizozemskeho kolegy na téma konkrétních postupů anestezie při jednotlivých orgánových postiženích a zejména různé způsoby podání alfa 2 agonistů v režimech mikro- a nanodávkování, kdy tento způsob podání stále není všeobecně rozšířen. Sám obdobný způsob nízkodávkového perioperačního podání již několik let využívám a považuji ho za druhý nejvýznamnější přínos pro vedení vyrovnané

 

anestezie (s odpovídající analgezií) u pacientů ve vlastní operativě, hned po zavedení CRI podávaných opiátů (anodyn) do rutinního protokolu anestezie před mnoha lety. Jak bylo Dr. Uilenreefem přesvědčivě a názorně prezentováno, mikro- a nanodávkový režim podání alfa 2 agonistů (opět nejčastěji kontinuální), výrazně zlepšuje analgezii v průběhu anestezie a usnadňuje probouzení redukcí excitací, což má zásadní význam například u brachycefalických plemen. Přednášky obsahovaly také konkrétní protokoly podání alfa 2 agonistů v premedikační fázi, jejich kontraindikace, dále využití alternativních analgetik, jako je lidokain, ketamin, amantadin, gabapentin. Anesteziologie a problematika analgezie byla prezentována s inspirujícím entuziasmem, který doufám motivuje účastnící se kolegy ve zlepšení zejména technik analgezie, ve kterých máme myslím všichni dosti výrazné rezervy. Poskytování odpovídající kontroly bolesti je jedním ze zásadních etických principů našeho povolání.

za nápad akci uspořádat patří dík Radce Vaňousové

Hodnocení této akce by nebylo úplné, kdybych se nezmínil o doplňujícím společenském a dětském programu. Na Seč jsme přicestovali s manželkou a oběma dcerami a rozhodně jsme se nenudili. Hotel zajišťuje komfortní a důstojné zázemí pro celou akci, disponuje ochotným personálem, výtečnou kuchyní a potřebnými prostory. Sobota byla zakončena menším rautem, po němž následoval společenský večer s kvalitní živou hudbou skupiny Joybox. Zde jsme užili, slovy klasika, mnoho „vína, žen i zpěvu“ a samozřejmě i tance. Bezkonkurenční je rozsáhlá hotelová welness zóna, která myslím nemá v ČR obdoby. Komplex obsahuje pět druhů saun, vnitřní i venkovní bazény, lázně na nohy, Amorovu komůrku (!?), slunící kabinety, vířivky, bazény s protiproudem, bar, ochlazovnu s ledovou tříští atd. Jedinou nevýhodou welness zóny z pohledu rodiny je možnost vstupu dětí až od 15 let. Mladším dětem je však přístupný vnitřní hotelový bazén s vířivkou a parní saunou. Zvláštní zmínku zaslouží dětský program. V hotelové tělocvičně byl instalován skákací hrad, odpoledne se dětem věnoval několik hodin vkusný klaun a po celou dobu byl přístupný hrací Lego koutek. Další atrakcí pro děti bylo malování na obličej. Pokud došlo k situaci, že oba veterinární rodiče byli ve stadiu „nasávání informací“ a možnosti dětského programu ratolesti neuspokojovaly, velmi ochotně s „babysittingem“ vypomohly pracovnice sekretariátu KVL Sylva Skálová a Radka Vítková. Naše rodina toho několikrát využila. Bizarní byly i pohledy do zadních řad kongresových místností, kde zasedaly předškolní i čerstvě školou povinní posluchači a parkovaly dětské kočárky.

Celá akce se nesla v přátelském a rodinném duchu a za nápad akci uspořádat patří dík Radce Vaňousové a za realizaci celého setkání pak všem dalším organizátorům z naší Komory. Akce by se měla konat i příští rok a přijměte proto prosím tento „report z líného kongresu s účastí klauna“ jako pozvánku na příští rok. Bylo by skvělé, kdyby se pořádání obdobné akce, kde lze spojit rodinný výlet s relaxací, zábavou pro děti a vzděláváním, stalo tradicí, podobně tak, jak je tomu v sousedním Slovensku.

Jan Slabý