Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

VFU Brno dnes slavnostně otevřela Kliniku chorob prasat

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Lucie Stejskalová, tisková mluvčí

Nové zázemí pro výuku, výzkum a klinickou činnost na nejvyšší evropské úrovni

… rektor VFU Brno Vladimír Večerek při slavnostním zahájení provozu nové Kliniky chorob prasat

 

Brno 8. října 2010 – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno dnes slavnostně zahájila provoz nové Kliniky chorob prasat Fakulty veterinárního lékařství. Klinika poskytne stovkám studentů fakult univerzity špičkové studijní zázemí; pro vědu a výzkum je připraveno nejmodernější přístrojové vybavení, které kliniku řadí mezi nejlépe vybavené pracoviště nejen v Evropě, ale také ve světovém měřítku. Jedna z částí kliniky byla přímo navržena pro spolupráci na výzkumných projektech v oblasti humánní medicíny. Výstavba kliniky byla zahájena v únoru 2009, dokončena v září 2010. Celková částka projektu včetně nákladů na vnitřní vybavení a technologie dosáhla 146 946 000 Kč.

„Předností kliniky je zvláště její výzkumná část a špičkové technologické přístroje

„Během uplynulých dvaceti let univerzita zahájila rozsáhlé přestavby všech zvířecích klinik, které se v areálu univerzity nacházejí. Novostavba Kliniky chorob prasat je posledním projektem, který budování moderního zázemí jak pro výukovou, tak vědeckou a klinickou činnost úspěšně završuje. Díky získané dotaci z MŠMT se Veterinární a farmaceutická univerzita Brno nyní může pochlubit hned pěti klinikami, které z hlediska své úrovně v poskytované veterinární péči, moderního zázemí a technologického vybavení stojí na špici mezi světovými veterinárními klinikami,“ uvedl rektor VFU Brno, prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA.

Součástí projektu s názvem VFU – Novostavba Kliniky chorob prasat byla demolice staré kliniky, vlastní výstavba kliniky, rekonstrukce čističky odpadních vod (ČOV), neboť z hlediska požadavků na zázemí pro vědeckou, výzkumnou a výukovou činnost začal být provoz v původní klinice limitující pro její další rozvoj.

 

… Klinika chorob prasat

Na stejném místě byl na ploše 1449 m2 následně zahájen projekt výstavby nové Kliniky chorob prasat, která byla pojmenována Pavilonem profesora Dražana. Tak jak je tomu tradicí i u dalších klinik v areálu univerzity, nese i tato klinika jméno významné osobnosti v oboru porcinní medicíny a rektorovi univerzity v letech 1975–1987, prof. MVDr. Jaroslavu Dražanovi, CSc.

… operační sál – klinika disponuje špičkovou technologií

 

Objekt kliniky je nepodsklepený, třípodlažní se střešní nástavbou strojovny vzduchotechniky, chlazení a vytápění. První nadzemní podlaží slouží k ustájení a výuce chovu prasat a jsou v něm umístěny vyšetřovny, pitevny a místa pro ustájení zvířat. Součástí 1. NP je také experimentální část pro vědu a výzkum zahrnující moderně vybavený operační sál, jenž slouží vývoji nových technologií a postupů pro medicínu humánní. V druhém nadzemním podlaží se nachází laboratoře, knihovna, posluchárny a zázemí pro akademické a vědecké pracovníky. Třetí nadzemní podlaží je technického charakteru.

„Předností kliniky je zvláště její výzkumná část a špičkové technologické přístroje, kterými je nyní vybavena. To umožní fakultě ještě více rozšířit a prohloubit současnou spolupráci na výzkumných projektech v oblasti veterinární i humánní medicíny a dále rozvíjet společné výzkumné aktivity s Akademií věd ČR a dalšími institucemi,“ uvedl děkan Fakulty veterinárního lékařství, prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA.

Novostavba Kliniky chorob prasat byla hrazena ze státní dotace MŠMT. Generálním projektantem je společnost PROJECT building, s. r. o., zhotovitelem stavby společnost IMOS Brno, a. s. Na samostatných dodávkách technologií a prvotního vybavení se podílely další čtyři společnosti. Předání a převzetí stavby včetně její kolaudace proběhly 7. září 2010.

 
Lucie Stejskalová,
tisková mluvčí