Komora veterinárních lékařů České republiky

Vloni jsme zbohatli

Vloni jsme zbohatli

Krátce k hospodaření Komory za rok 2006

Ohlédneme-li se za uplynulým rokem 2006, můžeme konstatovat, že aniž by se omezila standardní činnost Komory, došlo k úspoře cca 2 250 000 Kč. Což činní v plnění rozpočtu ve výdajové části cca 85% a v příjmové 106%. Aktiva Komory byla k 1.1.2007 cca 11 000 000 Kč.

Kde se dají hledat důvody úspor:

– Samozřejmě nelze opomenout ekonomickou komisi a účetní ing. Tomanovou, která sleduje příliv a odliv peněz z účtů KVL a při přečerpání rozpočtu by situaci řešila.

– Dále bych mohl jmenovat všechny předsedy komisí, členy představenstva a ostatních komisí, až po jejich babičky.

– Myslím však, že největším dílem se o to zasloužil prezident Komory Dr. Daniel. Snad je až přílišný šetřil, ale lépe tak, neboť peníze vydělat a ušetřit umí málokdo, utratit však téměř každý.

Nabízí se otázka

Budeme-li hospodařit obdobně i v letošním roce, navyšovali bychom celková aktiva Komory, a to je dle mého názoru špatně.

Proto dávám do diskuse členské základně, zamyslet se jak dál. Již kolují různé názory. Od stavění komorového domu až po vyplácení peněz při odchodu do důchodu. Myslím, že jen těžko budeme hledat shodný názor, ale rozhodnout bude třeba.

Můj názor je tento:

– Nenavyšovat dále finanční prostředky Komory.

– Snížit členské příspěvky.

– Zvýšit hodinovou sazbu a nenavyšovat počet hodin.

– Přispívat na sportovní a společenské aktivity členů Komory.

Je třeba o tom diskutovat již nyní. Sněm je to místo, kde se takové věci mohou prodiskutovat a rozhodnout.

Myslím, že na letošním sněmu v Přerově na to bude i dostatek času.

MVDr. Radomír Mráček
předseda ekonomické komise

Komora veterinárních lékařů České republiky