Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Volby 2014

  Časopis Zvěrokruh 7/2014
     Z činnosti komory

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Snad již všichni máte v povědomí, že letošní rok je pro členy KVL ČR opět volební, a proto je nejvyšší čas sestavit a poslat seznamy kandidátů do vrcholových orgánů KVL. Je potěšitelné, že mnoho kandidátek již na sekretariát dorazilo, ale zdaleka jich není očekávaný počet. A protože poznenáhlu nastává dovolenkové období, kdy je komunikace mezi kolegy maličko omezena užíváním si letních radovánek, chtěl bych vám všem připomenout nejbližší důležitý termím – 31. 7. 2014. Toto datum je rozhodné pro přijetí návrhů kandidátů z řad členské základny.

Věřím, že si z našeho středu vyberete dostatek schopných a zdatných osobností, které povedou stavovskou organizaci nadále sebevědomě a samostatně, navzdory mnohým stranickým, politickým a bohužel i vnitroprofesním personálně animózním hašteřením a půtkám.

V krátkosti ještě připomenu následné termíny ..

do 15. 8. 2014 bude možno odstranit případné drobné formální nedostatky kandidátních návrhů,

16. 8. budou návrhy předány MK ke zveřejnění v záříjovém Zvěrokruhu

a k 1. 10. 2014 očekávejte doručení volebních obálek s veškerými náležitostmi pro hlasování.

Čas utíká jako voda, v prázdninovém letním čase dvojnásob, proto vás prosím – nenechávejte sestavování kandidátek na poslední chvíli, mohlo by se stát, že termíny se vám vytratí jako voda v písku.

A na závěr ještě apel na samotné kandidáty, velmi bychom uvítali vaše krátké představení se veterinární veřejnosti se stručnou představou o vizi práce v orgánu, do kterého kandidujete. Tato mini CV rádi zveřejníme na stránkách našeho Zvěrokruhu… první třeba již od příštího srpnového čísla.

Pohodové prázdniny a dobrou náladu všem přeje

 
Radovan Opršal,
předseda VoK