Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Volby – demokratický nástroj

Volby – demokratický nástroj

Ano, už to budou opět dva roky a máme je tu zase. Koho? No přece volby. Budou opět korespondenční. Až tedy najdete v časopise volební lístky s kandidáty, zaškrtněte své favority, ale s rozvahou, prosím! Nikoliv dle schématu: toho se potřebuji zbavit, toho volím. Volit budeme do představenstva, revizní komise i čestné rady.

Teď máme ten správný čas na to, rozhodnout se a kandidovat. Zúčastněte se zasedání svého příslušného okresního sdružení a nechte se navrhnout a schválit. Nebo si zajistěte deset podpisů od kolegů, kteří budou souhlasit s vaší kandidaturou a vše řádně vyplněné zašlete na Komoru.

Jednotlivé termíny pro zaslání kandidatury se dočtete v příspěvku volební komise. Pokud vám v tom příspěvku nedají podrobnou kuchařku, pak nezbývá než vzít řády a nastudovat volební řád.

Jak má vypadat volební návrh, se píše v paragrafu 6 volebního řádu a je dobré si ho pročíst, neboť chybí-li nějaké náležitosti a nejsou-li včas opravené, může je volební komise vyřadit jako neplatné.

Nezapomeňte, že právo volit a být volen mají všichni členové Komory, a proto vyzývám hlavně vás, kteří máte méně než 40 let! Probuďte se a pojďte rozhodovat o budoucnosti naší profese!

Až budete hlasovat, drže se pokynů, označte své favority a lístek vložte do označené obálky, zalepte a vložte do další poštovní obálky a odešlete na adresu Komory. Výsledek korespondenčních voleb bude předložen na sněmu.

Máte-li pocit, že Komora nefunguje podle vašich představ, myslíte si, že nic nedělá, nebo naopak dělá všechno špatně, přestaňte kritizovat a zapojte se do činnosti. Teprve pak uvidíte, jak je těžké něco prosadit.

A když už se to prosadí v představenstvu, tak jak je těžké nenarazit na odpor u příslušných institucí. Myslím si, že je třeba hodně věcí pořádně rozjet a uvést do chodu, třeba právě citlivá otázka vzdělávání. Nebo některé změny v našich řádech, upravit některá těžkopádná nařízení, zrušit ta zbytečná.

Reprezentovat nás v zahraničí, prosazovat české veterináře a mnoho dalších činností. Práce je dost, ale málo kolegů, ochotných spolupracovat.

Nezapomeňte, že právo volit a být volen mají všichni členové Komory!!!

Jedna z vašich kandidátek – MVDr. Jana Součková