Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do prezidia Evropské federace veterinářů

  Z činnosti komory

Jan Bernardy

Nový prezident v čele FVE

… třetí zleva – Christophe Buhot, Francie

Kandidáti do voleb a volební kultura vypovídají o organizaci víc než webová stránka či leták na křídovém papíře. Volby do FVE proběhly v rušné či pracovní atmosféře valné hromady konané v italském Palermu. Jedenáct kandidátů zaslalo své materiály předem v různém provedení a dlužno říct, že nepřímo úměrně obsažné k naději na zvolení.

… Palermo nejsou jen konferenční místnosti a sály. Přístav a město jsou nerozlučně spjaty s evropskými dějinami

 

Odvahu či časovou fl exibilitu, nutnou k vykonávání funkce, projevil jediný kandidát na prezidenta, Francouz z oblasti Toulouse Christophe Buhot, který prokázal své schopnosti již dříve na místě prezidenta sekce praktických veterinářů, a vzhledem k oblibě nebylo pochyb o jeho zvolení. Nechal se sice slyšet, že jako jediný kandidát bude mít osmihodinový úvodní projev, svou hrozbu ale naštěstí nerealizoval.

Na pozici čtyř viceprezidentů kandidovalo jedenáct delegátů navržených národními organizacemi a v jednom případě i sekcí.

Turecký kandidát Sinan Aktas se jednání nezúčastnil, zaslaný životopis jej představil jako odborníka na problematiku SLaK, ale nepřítomnost na jednání a všeobecná neznalost jej předem diskvalifi kovala.

Zastoupení soukromých veterinářů je nepochybné, tvoří většinu všech zastoupených odborníků

Německý kandidát Hans-Joachim Goetz (navštívil jednání české Komory v Brně v roce 2005) patřil mezi favority či navržené kandidáty české delegace pro názorovou blízkost v mnoha otázkách.

Rumunský kandidát Liviu Harbuz nepřesvědčil ani životopisem a především ani představením na shromáždění.

Robert Huey, navržený jak Královskou britskou veterinární kolejí, tak sekcí veterinárních hygieniků, vzbudil všeobecné veselí, když při svém představení na úvod oznámil, že bude mluvit rychle. Robertova angličtina, jakkoliv jeho rodná řeč, je totiž všeobecně známá jako obtížně srozumitelná i při běžné rychlosti… Robert je jedním z českých favoritů pro svůj široký rozhled z mnoha oblastí svého působení soukromého veterináře, zástupce fi rmy i současného působení na pozici ředitele v Severoirské státní veterinární správě a vzájemnou názorovou shodu s českou delegací.

Makedonský kandidát Vlatko Iliseski z univerzitního prostředí je většině delegátů znám jako aktivní člen mnoha komisí, ad hoc organizovaných FVE. Své vcelku slušné šance na zvolení jako zástupce východní Evropy však zmařil neúčastí na jednání.

Nový člen FVE, Bulharsko, navrhlo svého kandidáta Damyana Ilieva, úřadujícího ředitele Státní veterinární správy s minulostí soukromého praktika v koňské a zoo praxi. Jako nový příchozí bez znalosti prostředí sice neměl příliš šancí na zvolení, ale jeho vystoupení mělo kýžený ohlas pro větší popularizaci země a osoby.

ZVOLENI BYLI

Prezident
Christophe BUHOT

(UEVP, Francie)

Viceprezidenti
Hans–Joachim GÖTZ

(UEVP, Německo)

Robert HUEY
(UEVH, Spojené království)

Rafael LAGUENS
(UEVP, Španělsko)

Karin ÖSTENSSON
(EVERI, Švédsko)

Španělský praktický veterinář Rafael Laguens jako jeden z mála jihoevropanů, účastnící se pravidelně jednání evropské federace a zástupce své oblasti, potvrdil stručným a suverénním vystoupením své šance na zvolení.

Mladý, sympatický a v angličtině zběhlý kolega ze Srbska Denis Novak na sebe upozornil v pozitivním slova smyslu, a pokud vydrží v zájmu o další jednání FVE či získá podporu ve své vysílající komoře, v budoucnu se jistě stane úspěšným a platným členem evropské veterinární komunity.

Karin Östensson, předsedkyně švédských veterinářů a profesorka reprodukce v Uppsale, patří mezi stále aktivní zástupce profese nejen na půdě FVE a byla by jistě dobrým a zaujatým bojovníkem za práva stavu.

 

… nový prezident Christophe Buhot (vpravo) přijímá gratulaci ke svému zvolení od starého prezidenta Waltera Windinga

Nicméně švédské pojetí veterinárních pravomocí je jen velmi omezené v našem chápání problému a Karin proto nepatří mezi podporované kandidáty české reprezentace.

Naproti tomu zástupce Švýcarské asociace Richard Weilenmann, zaměstnaný u farmaceutické spol. Roche AG, lépe odpovídá svými názory představám české delegace.

Dalším z kandidátů, podporovaný Čechy, je Polák Stanislaw Winiarczyk z Vroclavské fakulty, ústavu epizootologie. Polská a česká delegace má spolu se Slovenskem, někdy Rakouskem a dalšími zástupci regionu své společné zájmy a bylo by dobré v předsednictvu mít zástupce této části Evropy.

Ve chvíli, kdy píši těchto několik poznámek k jednotlivým kandidátům pro lepší porozumění dění ve FVE, ještě není znám výsledek voleb. Zastoupení soukromých veterinářů je nepochybné, tvoří většinu všech zastoupených odborníků.

Na pozici čtyř viceprezidentů kandidovalo jedenáct delegátů

V české delegaci se sice nenalezl ochotný delegát zejména v období před pořádáním Světového kongresu v roce 2013, přesto je naše delegace aktivní častí evropského společenství, účastní se ad hoc skupin a dalších aktivit, a tím ovlivňuje nebo se pokouší usměrnit dění veterinární Evropy směrem, který vyhovuje českým poměrům a cílům.

 
Z Palerma
Jan Bernardy