Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Volební shromáždění plzeňského sdružení

  Z činnosti komory

Leoš Grejcar

Reportáž z předvolebního shromáždění

… i když se tu dobře vaří a paří, univerzální recept, jak na neplatiče, nalezen nebyl

 

Na základě výzvy volební komise jsme naposledy v tomto roce uspořádali naši tradiční plzeňskou veterinární besídku. Místem konání se stala opět naše oblíbená bowlingárna v Třemošné, kde se výborně „vaří a paří“. Hlavním programem našeho jednání bylo najít hrdinu a zástupce z našich řad, který by hájil naše zájmy v představenstvu KVL ČR. Bohužel nikdo z přítomných nenašel odvahu stát se členem vrcholného orgánu KVL ČR. Osobně chápu tuto skutečnost jako dobré znamení, kdy jsou členové spokojeni s činností své stavovské organizace a nikterak necítí nutnost tento stav měnit.

Projednávaným bodem našeho setkání byla i problematika neplatičů. Je potěšující, že zaznělo z našich řad i několik erudovaných odpovědí, které byly zmíněny na podzimním přednáškovém „cirkusu“.

znamení, kdy jsou členové spokojeni s činností své stavovské organizace

Velkým zadostiučiněním pro mé pracoviště byla návštěva jednoho z mých klientů, který opomněl uhradit veterinární úkon na jednom referenčním pracovišti a byl rozčarován tím, že má zaplatit dvojnásobek dlužní částky. Tak jsem mu v klidu vysvětlil, co se skrývá za konečnou vymáhanou částkou a nastínil jsem mu i výhledy do budoucna (nucený pobyt pod mostem se svým psem po zásahu exekutorského komanda). Tímto děkuji vedoucímu referenčního pracoviště, že konečně vymáhá dluhy z neplatičů a tím posunuje naši činnost z úrovně hobistů (ti, co pracují zdarma a mají práci jako koníček) na úroveň podnikatelů (ti, co pracují za peníze a tvoří zisk).

 


… k práci patří také aktivní odpočinek. Tomu jsme se i tentokrát věnovali v třemošnické bowlingárně

O přípravách V. plzeňského pohodového plesu jsme byli informováni členy plesového výboru. Touto cestou si vás dovolujeme pozvat na naši veselici, která se bude konat na tradičním místě (restaurace Na Spilce plzeňského pivovaru) a v tradičním čase (třetí únorová sobota).

Jednání bylo neformálně ukončeno ve 23.20 hodin již tradičně za zvuku padajících kuželek.

 
Leoš Grejcar,
veterinární Václav Matěj Kramerius