Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Volejbalové klání 2012

  Informace – zprávy – výzvy

Martin Ostárek

Dvacet týmů soupeřilo o vítězství

 

Letošním pořadatelem XXXIX. ročníku veterinárního volejbalového turnaje bylo OS KVL v Opavě, které využilo pro tuto akci volejbalové i tenisové kurty v Dolním Benešově. V sobotu 26. 5. 2012 od 9.00 začaly zápasy 20 týmů rozdělených do čtyř skupin systémem hraným na dva vítězné sety. Z každé skupiny postoupila dvě nejúspěšnější družstva do čtvrtfi nále a dále pak vítězové do semifi nále a posléze do finále.

V odpoledních hodinách došlo na vrchol celého dne, kterým bylo fi nále, ve kterém se utkala družstva domácí Opavy a Biovety Ivanovice na Hané. Souboj dvou velice vyrovnaných soupeřů byl velmi obětavý z obou stran a nakonec se ve třetím, rozhodujícím setu radoval obhájce loňského vítězství družstvo Opavy.

Spokojenost všech zúčastněných podtrhlo krásné počasí po všechny dny a přátelská atmosféra, kterou jsou tato setkání pověstná.

Závěrem bych chtěl poděkovat KVL ČR a ostatním partnerům turnaje za spolupráci, fi nanční i materiální podporu, bez které by se akce takového rozsahu pořádala velmi obtížně.

… 2. Bioveta Ivanovice na Hané

 

… 3. České Budějovice

Výsledky:

1. Opava
2. Bioveta Ivanovice na Hané
3. České Budějovice

   

Martin Ostárek