Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Volili jsme prezidenta

Volili jsme prezidenta

Milí kolegové a kolegyně,
tak nám začalo další volební období, pro mě již druhé. Mým voličům tímto mnohokrát děkuji za hlasy a slibuji, že se pokusím nebýt JEN hlasujícím panákem.

Tentokrát se mi do psaní „postřehů z jednání“ z mnoha důvodů vůbec nechtělo, ale byla jsem vyzvána redakční radou, aby jako již tradičně, opět článek napsala.

Tak tedy: první jednání „staronového“ představenstva proběhlo 7. 11. 2007 a hlavním tématem byly VOLBY. Bývalý prezident KVL ČR MVDr. Karel Daniel zahájil jednání a přivítal jednotlivé členy představenstva. Jak jste si mohli všimnout, kromě tří nových členů zůstává představenstvo ve stejném složení. Novou posilou je MVDr. Kateřina Novozámská, CSc., která již v minulých letech v předstvavenstvu působila, takže nováčkem rozhodně není, další nový člen je MVDr. Milan Snášil, CSc., myslím,

že není třeba mnoho představovat tohoto velmi známého brněnského lékaře, a nakonec MVDr. Radek Mašín – doufám, že se nikdo neurazí, ale konečně mladší věkový ročník.

Oproti minulému období, tedy volbám před dvěma lety, žádná velká změna. Snad jen slavnostnějšího oblečení bylo tentokrát ještě méně, přibylo svetrů a ubylo obleků. Občerstvení a přípitek se tentokrát nekonaly žádné. Jenže po dvouleté zkušenosti už mě to ani nepřekvapilo.

Krátce po 15. hodině zahájil předseda volební komise MVDr.Vítek volbu prezidenta. Kandidát byl pouze jeden, a to MVDr. Karel Daniel. Po jeho krátkém uvedení, začala volba. Hned po prvním kole byl prezident Komory veterinárních lékařů deseti hlasy zvolen.

Následovala volba viceprezidenta. Tentokrát velké překvapení, kandidát také pouze jeden, a to bývalý viceprezident MVDr. Jan Bernardy. Nejen kolegové Hošek a Borkovec nekandidovali, ale i pan doktor Matušina došel k názoru, že po mnoha letech práce pro Komoru již kandidaturu nemá zapotřebí a já zajásala. Bude mít možná méně nepřátel, více času na veterinární medicínu na klinice i v ordinaci a já tím pádem méně starostí s toutéž klientelou.

Takže po krátkém představení své koncepce byl také již v prvním kole jedenácti hlasy zvolen staronový viceprezident.

Takže tentokrát volby bez dramatu, bez boje.

Po malé přestávce jsme pohovořili o prioritách v jednotlivých komisích a rozdělili jsme si úkoly. Komise zůstávají stejné: LK – legislativní, EK – ekonomická, VK – vzdělávací, ZK – zahraniční, MK – mediální, jejíž součástí je RR – redakční rada.

Veterinární legislativou se budou zabývat MVDr.: Jan Bernardy, Luboš Borkovec, Petr Matušina, Kateřina Novozámská, Pavel Raška, Ondřej Rychlík a externě Jan Černý.

O finance se budou starat MVDr.: Karel Daniel, Renáta Hlavová, Radomír Mráček a Pavel Raška.

V zahraničí nás budou reprezentovat MVDr.: Jan Bernardy, Luboš Borkovec, Karel Daniel, Vladimír Kyllar a Milan Snášil.

Vzdělávání budou koncipovat MVDr.: Renáta Hlavová, Lubomír Hošek, Ota Huml, Radek Mašín, Kateřina Novozámská a Milan Snášil.

O dění v komoře budou informovat papírovou či elektronickou formou MVDr.: Jan Bernardy, Vladimír Kyllar, Petr Matušina, Vladimír Rejnek, Ondřej Rychlík a moje maličkost Jana Součková.

V průběhu jednání jsme dlouze pohovořili o zákonu o léku, co se událo a co dál, podrobněji budete informováni v jiném příspěvku speciálně věnovaném tomuto tématu. Dále jsme prošli pár bodů, jako například způsob a obsah předávání dat mezi Komorou a SVS, informace o pojistném plnění a možnostech připojištění či o cestě studentů do Maroka, příspěvku KVL na téma o DKK a DLK na zasedání ČMKU. Rozhodli jsme také o malém dárku, který, jak doufám, je přibalen k tomuto číslu Zvěrokruhu – vánoční CD pro veterináře.

I tak jsme diskutovali dost dlouho a já se domů dostala k půlnoci.

P. S.: Dnes se mi na tomto příspěvku opravdu nepracuje nejlépe. Na mých molárech si totiž zařádil zubař a trhal a protože za chvíli končí účinnost analgetických injekcí, raději skončím dřív, než abyste se ode mne dozvěděli něco příliš peprného. Takže končím tentokrát krátký komentář k PRVNÍMU jednání NOVĚ zvoleného představenstva.

MVDr. Jana Součková