Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Jak jsme volili v plzeňské kotlině

  Časopis Zvěrokruh 6/2018
     Z činnosti komory


Leoš Grejcar

Staročeši, mladočeši a další národové v plzeňském klubu Černá ovce

Tento rok jest pro nás opět historický zodpovědný, neboť si ze svých řad budeme po dvouletém funkčním období volit své vyvolené, jež se budou bít a nasazovat své životy v zájmu našeho veterinárněkomorového blaha. Současní kandidáti mají situaci snadnou. Naše republiková politická scéna se stala obludáriem, ke kterému nemám dostatek slovních významů. Vztahy se státní veterinární správou se vyladily na vztahy koexistenční, vzájemně se respektující. Bohužel, nejsou to vztahy symbiotické, ale co není, může se jednoho krásného dne zadařit. Bude to určitě krásný den, kdy se budu moci věnovat své odborné práci a nestrávím kus svého života nad formuláři, jejichž vyplňování naplňuje moji duši pocitem frustrace a vyčerpání.


Svými názory a postoji prudí, ale neškodí.

Byl jsem velice poctěn, když jsem byl osloven naším „plzeňským Che Guevarou“ Honzou Pokorným a požádán o pomoc zorganizovat volební shromáždění našeho plzeňského sdružení. Ihned jsem objednal krásné počasí, zarezervoval reprezentativní prostory a rozeslal v dostatečném předstihu pozvánky. Pro místo naší volební besídky jsem zvolil malebný plzeňský klub Černá ovce. Tento statek plný zvířat se nachází kousek od centra Plzně a jeho historie sahá až do 17. století. Již v těchto časech zde stával dům s ovčíny. Po mnoha letech se vrátily ovce a mnohá další zvířata a majitelé navázali tak na tradici klasického hospodářství. Na statku stále pobíhají ovce, kozy, krávy, koně, prasata, králíci, drůbež a smečka ovčáckých psů. Statková kuchyně je vyhlášená svými specialitami. Při detailním studiu jejich jídelního lístku moje fantazie vždy zaplaví mé prostorově výrazné tělo přívalem endorfinů.


... Láďa Bejček, opékající a pijící

 

... Zprávy z dění v KVL ČR přinesla sličná viceprezidentka Radka Vaňousová


Mé prosby na ministerstvu počasí byly vyslyšeny, proto jsem se ve čtvrtek ráno probudil do podmračeného dne, který se vystříbřilo do krásného dne s osvěžující jarní přeháňkou, která smyla z povrchu zemského všechen hnusný prach a žlutý pyl z „jehličnanových polí“. Pro místo konání naší besídky jsme vyzkoušeli venkovní zastřešený přístřešek, kde byly podávány námi oblíbené předkrmy: skvělý tataráček se záplavou topinek smažených na sádle a chutné globus špekáčky, které jsme si opékali na přímém ohni pod stálým veterinárním dozorem. Ke kávičce byly podávány tři druhy svatebních koláčků.


 

Po slavnostním zahájení a uvítání vážených hostů se naše jednání neslo v tradičním pojetí. Stálý čestný host a příznivec našeho sdružení MVDr. Viktor Kočí, CSc., nás seznámil s novinkami nabídky fi rmy Elanco Animal Health. Na jeho fundovanou přednášku navázal Jiří Heindl, který nás zasvětil do výhod použití preparátu z nabídky fi rmy Zoetis. Odborný program uzavřela dvojice nám známých a oblíbených obchodních reprezentantů fi rmy Royal Canin Markéta Bosáková a Jakub Beneš. Tímto si dovoluji poděkovat těmto zástupcům a fi rmám za podporu činnosti našeho plzeňského sdružení.

Naše jednání dále pokračovalo volební prezentací kolegy Jana Pokorného. Jeho volební program je velice neotřelý a neočekávaný. Při jeho prvním pročtení jsem se zarazil, ale čteno mezi řádky jsem si uvědomil poslání této myšlenky. Vzhledem k tomu, že Honzu znám osobně již několik let, velice si ho vážím za jeho nezaměnitelný přístup nejen k naší profesi, ale i životu.


V našem sdružení ho řadím svými postoji a zkušenostmi mezi tzv. umírněné prudiče. To znamená svými názory a postoji prudí, ale neškodí. Proto získal moje sympatie. Pokud se týká jeho volebního programu. Já osobně mu fandím, a pokud se stane členem představenstvo KVL ČR, jsem zvědav, jak se naše stavovská organizace vypořádá s tímto demokraticky zvoleným členem představenstva. Honzu znám jako svědomitého veterinárního lékaře, který se stal svými pracovními zkušenostmi uznávaným odborníkem. O dění v komoře veterinárních lékařů má zájem, našich setkání a celorepublikových sněmů se pravidelně účastní. Saša – svědomitá, pečlivá a vždy usměvavá matka jejich dětí, a jeho klinikový kolega Vašek Benedikt mu určitě poskytnou psychické zázemí plné opory a důvěry pro činnost ve vrcholných orgánech komory. Jeho svérázný přístup a smysl pro humor se stane určitě přínosem pro naši stavovskou organizaci. V průběhu jednání získal Honza dostatek hlasů podporující jeho členství v představenstvu KVL ČR, čímž byla odstartována jeho hvězdná kariéra vrcholného orgánu.


... Vlevo: mé nádherné dcerky – pojídající

 

.... Trpělivé a naslouchající auditorium


Stručně jsem naše členy seznámil s průběhem čerpání našich komorových fi nancí a připravovanými akcemi. Pro naše členy jest historicky poprvé připravováno společné shromáždění plzeňského, chomutovského a mosteckého sdružení KVL ČR ve čtvrtek 21. června 2018 v hotelu Dvorana v Karlových Varech, kde se o kulturní vyžití postará skupina Hanuše Velebného a HDP.


Náš program jsme ukončili úderem 22 hodiny.

Prodiskutována byla problematika cvičných mimořádných veterinárních opatření s ohledem na současnou aktuální epizootologickou situaci.


O aktuálním dění v KVL ČR nás informovala naše sličná viceprezidentka Radka Vaňousová a pozvala nás na odborné vzdělávací akce pořádané komorou veterinárních lékařů. Ve svém projevu nás stručně seznámila i s problematikou současného psychostrašáka, kterým se pro podnikatele stalo GDPR.

Místem našeho dalšího setkání se s ohledem na místo konání letošního sněmu KVL ČR stal Darovanský dvůr, kde budeme mít dostatek času a místa prodiskutovat aktuální problematiku naší profesní organizace. Náš program jsme ukončili úderem 22 hodiny. Příjemného tepla blízké restaurace, výborného piva z pivovaru Chříč, vynikající kávy a příjemné obsluhy jsme si užívali do jedné hodiny ráno.

 

... Zleva: majitel Černé ovce Sváťa, slunko mého života dcerka Kristýnka, vždy usměvavá veverka Janička a architekt mé pidiordinace Víťa


S ohledem na to, že všichni z přítomných ráno vstávali budovat naši rozvinutou kapitalistickou společnost, jsme se rozprchli do svých domovů. Já jsem zalezl do své postýlky po osvěžující sprše nádherně osvěžen fyzicky a psychicky – s pocitem dobře vykonané a smysluplné práce.

Leoš Grejcar
veterinární Václav Matěj Kramerius

Komora veterinárních lékařů České republiky