Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vraťme se ke kořenům

Vraťme se ke kořenům

Komentář

Při vyhodnocování dotazníku jsem byl překvapen jedním výsledkem: velká část respondentů požaduje po Komoře větší podíl na systému vzdělávání. Přitom jako spolupořadatel řady akcí (ČAVLMZ, CPWS) musím často řešit spíše opačný problém – jak a čím přimět lidi, aby se akce zúčastnili. Osobně se domnívám, že trh na úseku veterinárního vzdělávání je nasycen až přesycen (to se týká především segmentu malých zvířat ) a vstup nového subjektu vidím jako velice problematický.

Problém by neměla působit ani cena – Komora přece na většinu akcí pořádanou odbornými společnostmi poskytuje slevu.

Protože se účastním i seminářů na téma hospodářských zvířat, je mi jasné, že tam je situace zatím trochu jiná. Nabídka vzdělávacích akcí není zatím tak pestrá, ale na druhou stranu lze využít i seminářů pořádaných farmaceutickými nebo premixovými firmami – v převážné většině případů jsou jejich lektoři kvalitní. I když část semináře bývá zaměřena komerčně, odborné referáty bývají na dobré úrovni.

Proto neumím požadavek na vyšší zapojení Komory do systému postgraduálního vzdělávání dobře interpretovat. Osobně bych se držel myšlenky MVDr. K. Novozámské z OS Praha na hodnocení kvality jednotlivých seminářů ze strany absolventů a vybudování nezávislého hodnotícího systému Komory v rámci připravovaného systému postgraduálního vzdělávání. Požadavky členské základny ale směřují spíše k aktivnímu přístupu, včetně pořádání samostatných vzdělávacích akcí.

Protože jsem prodělal jako spolupořadatel vývoj seminářů ČAVLMZ téměř od počátku, mohu hodnotit, že odborná úroveň seminářů stále roste. Se slušným zájmem se přednášejí problémy, které by před pěti lety téměř nikoho nezaujaly, ale na druhou stranu už dlouhou dobu nebyl na úseku malých zvířat pořádán kurs s úplnými základy některých disciplin. Když jsem byl nucen moderovat kardiologický seminář, většině přednášek jsem moc nerozuměl, a to mě kardiologové ujišťovali, že tohle jsou jen základy pro všechny a skutečné školení pro kardiology bude až druhý den.

Možná nám tedy výsledky z dotazníku říkají, že se máme zase vrátit úplně ke kořenům a zorganizovat seminář na úrovni základní problematiky.

O něco takového se tedy vzdělávací komise Komory na podzim pokusí, zájem členů nám napoví, je-li myšlenka v minulém odstavci pravdivá, či zda se nejedná pouze o společenské setkávání při “důstojné” příležitosti.

MVDr. Oto Huml