Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné zasedání evropské veterinární federace v Bruselu

  Z ČINNOSTI KOMORY
Ve dnech 12. – 14. listopadu 2009 se v Bruselu konalo všeobecné zasedání Evropské veterinární federace a jejich jednotlivých oborových sekcí (UEVP, EASVO, UEVH a FEVIR).

Za KVL ČR se jednotlivých akcí zúčastnili členové představenstva KVL MVDr. Bernardy a MVDr. Daniel a viceprezident Komory MVDr. Snášil.

Pravděpodobně v souvislosti se současnou ekonomickou recesí a obdobím velmi nízkých výkupních cen zemědělských komodit se významná část agendy schůze Unie praktických veterinárních lékařů věnovala ekonomickým souvislostem veterinární profesní činnosti. Byla to jednak prezentace Rense van Dobbenburga na téma propadu příjmů veterinární profese v Nizozemsku – viz graf – jednak vystoupení Rosse Tiffina z Velké Británie na téma spojování veterinárních praxí do korporátních praxí (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným) a také věnované změnám v chování spotřebitelů veterinárních služeb.

 

K dílčím projednávaným agendám patřila mimo jiné formulace profesních názorů na kastraci selat nebo na neobchodní přesuny drobných domácích zvířat.

Překlad finálních materiálů k těmto agendám přineseme v tomto nebo následujících číslech časopisu Zvěrokruh.

 
MVDr. Karel Daniel