Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vstup do veterinární profese

  Časopis Zvěrokruh 7/2015
     Z činnosti komory

Radka Vaňousová

Informace o realitě v praxi z první ruky

Dne 26. 5. 2015 pořádala KVL ČR odpolední seminář pro studenty 5. a 6. ročníku Veterinární a farmaceutické univerzity. Tento seminář proběhl v posluchárně pavilonu profesora Klobouka v areálu univerzity. Téma semináře bylo Vstup do veterinární profese. Studenti získali formou krátkých přednášek přehled, co vše je čeká po zakončení školy.

 

MVDr. Karel Daniel podal studentům informace o Komoře veterinárních lékařů, jak a proč do ní vstoupit, o zákonech, kterými se musí veterinární lékař ve své praxi řídit, a o podmínkách a možnostech provozovat veterinární praxi v zahraničí. Semináře se zúčastnilo kolem 70 studentů, z nichž pouze tři se chystají do praxe velkých zvířat, ostatní do malozvířetnické praxe a pouze jedna studentka měla zájem o práci v zahraničí.

MVDr. Radka Vaňousová seznámila studenty se systémem kontinuálního vzdělávání a vzdělávacími akcemi pořádanými Komorou. MVDr. Radek Kašpar připravil pro studenty krátký vstup na téma Základy komunikace s klienty a na závěr si každý mohl udělat test osobnosti– jaký je element.

MVDr. Jan Švarc z fi rmy Henri Schein přednesl krátký komentář k distribuci léčiv a programu winvet. MVDr. Zuzana Svobodová z firmy Cymedika připravila pro studenty krátkou přednášku na téma Možnosti laboratorní diagnostiky v praxi.

Ing. Edita Jelínková–Hrdličková vyděsila studenty základními informacemi o vedení účetnictví a rozdílech v podmínkách práce, zaměstnaneckém poměru a práci jako OSVČ. Na závěr MVDr. Josef Zajíc pronesl ke studentům pár slov o činnosti revizní komise KVL ČR a o etice veterinárního lékaře.

Studenti odcházeli ze semináře plni rozporuplných dojmů o povinnostech, které je po ukončení studia na alma mater čekají, nicméně spokojeni, že získali alespoň základní představu o tom, co je čeká.

 
Radka Vaňousová