Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení na funkci: vedoucí oddělení péče o pohodu zvířat KVS pro Jčk

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO
JIHOČESKÝ KRAJ

Severní 9, 370 10 České Budějovice  Tel.: (+420) 387 789 522Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,

Severní 9, 370 10 České Budějovice

vyhlašuje

výběrové řízení na funkci: vedoucí oddělení péče o pohodu zvířat KVS pro Jčk

Požadavky:

    1. vysokoškolské vzdělání v oboru veterinární péče

    2. praxe v oboru

    3. atestační zkouška II. stupně

K přihlášce do výběrového řízení uchazeč přiloží:

    1. strukturovaný životopis

    2. představu o vedení oddělení péče o pohodu zvířat

Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 31. ledna 2006

na adresu: Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice

Tel. 387 789 522, e-mail: kvsc@svscr.cz

MVDr. František KOUBA
ředitel KVS pro Jihočeský kraj