Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele KVS pro Plzeňský kraj

Naše značka : Č.j. Ře 1992/05 Vyřizuje : Ing.M.Machálková-pers.odb 227010176
 

Všem ředitelům KVS, MěVS v Praze, SVÚ, ÚSKVBL
Všem inspektorátům KVS, ředitelům odborů SVS ČR
VFU, ICVI, KVL, VÚVL v Brně
MZe – personální odbor

Praha 7. listopadu 2005

Věc: Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele KVS pro Plzeňský kraj

Státní veterinární správa ČR vyhlašuje výběrové řízení na funkci

ř e d i t e l e

Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj, IČ 65392213, se sídlem v Plzni, Družstevní 13.

Požadujeme:

– organizační a manažerské schopnosti
– vzdělání VFU a praxe v oboru minimálně 5 let
– atestační zkouška II. stupně
– morální předpoklady (čístý trestní rejstřík a zákon č. 451/91 Sb.)

Uchazeči k přihlášce do výběrového řízení předloží:

– strukturovaný životopis
– přehled profesních předpokladů
– nástin koncepce činnosti řízení KVS
– výpis z rejstříku trestů
– osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/91 Sb.

Zájemci zašlou svoji přihlášku a požadované doklady na níže uvedenou adresu.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 30. listopadu 2005.

Předpokládaný nástup 1. ledna 2006.

Státní veterinární správa ČR
Personální odbor
Slezská 7
120 56 Praha 2

MVDr. Milan Malena
ústřední ředitel