Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření člena čestné Rady KVL ČR

  Z činnosti komory – Ozvěny ze sněmu

Byli jsme požádáni předsedou mediální komise, abychom se vyjádřili ke sněmu ve Frymburku. Proto krátce:

Čestné radě Komory veterinárních lékařů nepřísluší komentovat průběh 21. sněmu KVL ČR a proto se nebude do žádné postsněmovní diskuse pouštět.

ČR považuje uvedený sněm, jako nejvyšší orgán Komory, za legitimní a jeho závěry za platné.

Při svém stanovisku se odvolává na zajištění správnosti průběhu a legality sněmu na skutečnost, že celé jednání sněmu bedlivě sledoval zástupce smluvní advokátní kanceláře, dále pak byl současně přítomen státní notář. Tedy nad právně čistým průběhem sněmu dohlíželi dva na sobě nezávislí právníci, které představenstvo pro tuto věc angažovalo. Ani jeden z těchto odborníků nevyslovil žádné námitky na validitu sněmu v jeho průběhu a ani neměl připomínky k usnesení sněmu.

Sněm proběhl za vysokého zájmu svých členů, počet hlasů byl nezvykle vysoký, a tudíž i zastoupení jednotlivých členů Komory bylo objektivní. Je třeba klidně a bez histerie přistoupit k faktu, že bylo mj. odhlasováno konání nových voleb a volební komise již začala v tomto jednat.

Otevírá se prostor všem členům KVL, aby svou účastí v těchto volbách projevili svou vůli a svobodně hlasovali o tom, jakou Komoru budou v budoucnu mít a jakými úkoly nové funkcionáře pověří.

 
v. z. MVDr. Michael Mazoch,
místopředseda čestné rady KVL ČR