Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření firmy Mevet k článku Psinka! Je skutečně opět mezi námi?

Vyjádření firmy Mevet

k článku Psinka! Je skutečně opět mezi námi?

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

společnost MEVET, s. r. o. (výhradní zastoupení výrobce MERIAL Ltd. pro Českou a Slovenskou republiku), jako subjekt, kterého se do značné míry týkalo sdělení pí. dr. Riedlové z Prahy, uveřejněného v říjnovém čísle Zvěrokruhu (Psinka! Je skutečně opět mezi námi?), považuje za nezbytné se k obsahu tohoto sdělení vyjádřit a především vám, kolegům v terénu, poskytnout objektivní data o zmiňované vakcíně Eurican®.

Paní doktorka v publikovaném dopisu vylíčila nezáviděníhodnou zkušenost, která se ani tak netýká kvality či nekvality vakcíny Eurican®, jako spíš vzájemných (ne)kolegiálních vztahů, dodržování určitých pravidel komunikace jak mezi příslušníky stavu, tak i vůči zákazníkům, a to zejména v situacích, kdy se zákazník, do té doby spokojený se službou poskytovanou veterinárním lékařem, obrátí na jiného veterináře. Profesní chování má svá pravidla a respektování základních etických norem by nemělo dovolit komunikovat se zákazníkem způsobem, který může poškodit profesního kolegu/kolegyni, jeho/její léčebné či preventivní postupy a v neposlední řadě i přípravky, které dotyčný/ dotyčná používá. Domníváme se, že tvrzení o prolomení imunity ve zmiňovaném případě u zvířete pravidelně očkovaného vakcínou renomovaného výrobce je – za současné absence jakýchkoliv exaktních diagnostických (především laboratorních) údajů – neseriózní, zejména je-li tato domněnka vyslovena před zákazníkem jako jednoznačný diagnostický závěr, o němž nemá dotyčný lékař pochybnosti. Popisované klinické příznaky se jeví natolik obecnými a nespecifickými, že lze na nich stěží stavět definitivní diagnózu; přihlédnutí k věku pacienta, ke všeobecně příznivé nákazové situaci i k vakcinační historii tuto domněnku ještě více zpochybňuje. Je skutečně s podivem, že nebyla využita možnost postmortálního (především patohistologického) vyšetření, jehož výsledek by mohl mít v daném případě zásadní význam. Je tedy evidentní, že způsob prezentace diagnostických závěrů v diskutovaném příběhu poškozuje jak kolegyni, která psa v předchozím období očkovala, tak i (a to především) výrobce, jehož očkovací látka byla v tomto případě použita.

Prolomení imunity je stav, k němuž čas od času může dojít. Pokud se nejedná o opakované případy (zdůrazňuji ale prokázané, nade vší pochybnost) u zvířat očkovaných vakcínou téhož výrobce (evidentní především v průběhu nákazových vln), nebývá na vině vakcína samotná, ale spíš imunitní systém očkovaného jedince. Imunokompetence není schopností, která by v rámci populace vykazovala absolutní hodnoty, a je všeobecně známo, že určité procento zvířat si účinnou imunitu po vakcinaci není schopno vytvořit. Přesto však považujeme za přinejmenším diskutabilní hovořit (především před zákazníkem) o takovéto diagnóze pouze na základě klinického úsudku, bez zohlednění dalších okolností a především bez podpory laboratorních vyšetření – a popisovaný případ evidentně touto podporou nedisponuje.

Jako distributoři vakcíny Eurican®, která ve sdělení dr. Riedlové hrála klíčovou roli, můžeme prohlásit, že jsme v posledních letech v České republice ani na Slovensku neřešili jediný podaný případ neúčinnosti/selhání imunity po použití těchto očkovacích látek.

Dotazem na oddělení farmakovigilance v sídle společnosti MERIAL (která vakcíny vyrábí) v Lyonu jsme zjistili následující údaje: k vakcíně Eurican®DHPPI2-LR, č. šarže: L215288 (použitá u sedmiletého briarda ve zmíněném případu), nedošlo žádné hlášení o nežádoucím účinku (včetně neúčinnosti). Tato šarže odpovídá spojení vakcíny Eurican®DHPPI2 (č. šarže 6ERN1891), jíž bylo vyrobeno 102 000 dávek a Eurican®LR (č. šarže 6LTN0021), jíž bylo vyrobeno 250 000 dávek. Tyto šarže byly expedovány do evropských zemí (Portugalsko, ČR + SR, Belgie, Řecko a Španělsko) i na jiné kontinenty (Thajsko, Uruguay).

Věříme, že si k danému případu vytvoří každý svůj úsudek a že vakcíny Eurican® v něm obhájí pozici, která je staví již po mnoho let do čela mezi ostatními vakcínami pro malá zvířata na našem veterinárním trhu.

Za MEVET, spol. s r. o.
MVDr. Michal Gojda
product + technical manager