Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplatí se investovat do vzdělávání středního personálu?

Vyplatí se investovat do vzdělávání středního personálu?

aneb

ČAVLMZ versus VETERINÁRNÍ TECHNIK A JEHO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat funguje na českém veterinárním nebi již více jak patnáct let. Prioritní činností asociace je umožnit svým členům přístup k odborným informacím a k postgraduálnímu vzdělávání. Pořádá tedy pro své členy vzdělávací akce v široké nabídce nejrůznějších konferencí, seminářů, workshopů a různých pracovních setkání, publikuje a vydává odborné knihy i vysokoškolské učebnice. Na nepřebernou nabídku přednáškových témat z veterinární medicíny malých zvířat jsme si za ta léta již zvykli. Bereme jako naprostou samozřejmost, že do Čech jezdí špičkoví odborníci z celého světa, jejichž jména jsme dříve jen četli na hřbetech odborných knih. Postgraduální vzdělávání se stalo hnací silou, ale také nutností v odborném růstu každého z nás, kdo nechce medicínsky ustrnout a snaží se jít ve svém oboru někam dále. Toto však bylo několik let výsadou pouze veterinárních lékařů.

Po pionýrských začátcích, kdy každý chtěl strhat co se dá a pracoval téměř 24 hodin denně, jsme se postupně propracovali k poznání, že nejen prací živ je člověk a že lépe nám bude v kolektivu než jedinci fungujícímu do roztrhání těla. Logicky následovalo další poznání, že síla je v odbornosti celého kolektivu, nikoliv pouze specializaci jedince. Čím více odborně vzdělán je lékař, tím kvalifikovanější potřebuje kolem sebe mít kolektiv, který mu tak umožní jít dál v jeho specializaci.

Tento fakt vedl prezidium ČAVLMZ k rozhodnutí uspořádat první vzdělávací seminář pro komunitu našich spolupracovníků, profesně označovaných jako veterinární technik, tedy pro střední veterinární stav. Stalo se tomu tak v Hradci Králové v dubnu roku 2000 pod patronací evropské organizace veterinárních lékařů malých zvířat FECAVA a ve spolupráci s Společností veterinárních techniků ČR. Návštěvnost a zájem vysoce předčila očekávání asociace a bylo tak přistoupeno ke každoročnímu uspořádání vzdělávacích seminářů. Snažili jsme se vybírat témata tak, aby byla prakticky orientovaná

a požadavek na přednášející byl vždy prvořadý právě s ohledem na praktičnost sdělení. Je zde nutno si připomenout probíranou tématiku rentgenologie, v jiném setkání se účastníci dozvěděli něco o formách aplikaci léčiv, o zavádění intravenózních katetrů a kanyl, o použití fixačních obvazů a bandáží. Na jiném semináři to byla oblast dentální prevence a medicíny, či pomoc techniků při gynekologických zákrocích.

Protože hlad techniků po vzdělání byl neutuchající, od roku 2003 bylo přistoupeno prezidiem ČAVLMZ k organizování 2 seminářů ročně, jeden byl vždy v rámci doprovodného odborného programu veterinární výstavy VET FAIR v Hradci Králové a druhý jako součást výroční konference ČAVLMZ.

V roce 2003 byla odstartována další doplňková forma vzdělávání středního stavu. Ve spolupráci s FECAVA byl představen evropský projekt vzdělávání “nursing project”. Jednalo se o třídílný FECAVA MANUÁL, tedy příručku obsahující informace z oblasti chirurgie, infekčních onemocnění a anesteziologie. Byl postupně přeložen do češtiny a účastníci tří po sobě jdoucích seminářů jej obdrželi jako praktickou vzdělávací pomůcku.

Česká republika se tak stala čtvrtou evropskou zemí (po Španělsku, Nizozemí a Portugalsku), kde byl FECAVA MANUÁL kompletně přeložen a distribuován.

Všechny tři díly jsou plné obrazových příloh a dokumentace, aby se mohly stát názornou pomůckou při každodenní práci na postech veterinárních techniků, sestřiček, recepčních a všech dalších nezastupitelných článků veterinárního servisu.

Zvláštní nádech mělo přeložení a uvedení druhé části. Ta byla nabídnuta technikům při příležitosti uspořádání odborného semináře na téma “Komunikace s klienty”. Hlavním přednášejícím byl tehdejší prezident FECAVA, jeden ze spoluautorů manuálu, dr. Ray Butcher z Londýna. Dalším přednášejícím byl prof. Miroslav Svoboda. Ten představil možnosti dalšího vzdělávání veterinárních techniků, které jim nabízí VFU Brno.

Tato soustavná snaha o zvýšení erudovanosti veterinárních techniků nezůstala bez povšimnutí. Nejdříve to bylo na zasedání výkonného předsednictva evropských asociací veterinárních lékařů malých zvířat – FECAVA v roce 2004, kdy byl vysoce pozitivně ohodnocen podíl ČAVLMZ na vzdělávání techniků, který nemá v okolních zemích obdoby. Dalším počinem bylo zastřešení vzdělávání středního personálu smlouvou se sponzorem sekce veterinárních techniků, kterým se stala firma A-VET, zastupující v České republice firmu HILL´S.

Další vývoj vzdělávání veterinárních techniků je i nadále v rukou ČAVLMZ za laskavého přispění sponzora sekce, což umožňuje organizování finančně náročnějších projektů. Takovým projektem je například pořádání workshopů, praktických seminářů pro limitovaný počet uchazečů s možností praktického procvičení přednášené problematiky, či vydávání literatury sloužící k dalšímu vzdělávání veterinárních techniků, pozvání špičkových našich i zahraničních přednášejících.

Na tomto místě musím připomenout vrcholnou akci roku 2006, světový kongres veterinárních lékařů malých zvířat, který organizuje ČAVLMZ ve spolupráci s WSAVA a FECAVA. Součástí odborného programu tohoto kongresu bude jednodenní seminář pořádaný pro střední veterinární personál, recepční a techniky s chirurgickou tématikou.V sobotu 14. října 2006 se v pražském Kongresovém centru budou moci setkat ti, které zaujal odborný program, nebo jenom třeba byli zvědavi na rozsáhlou vystavovatelskou expozici. Odborný program, který bude tlumočen do češtiny obsahuje sdělení veterinárních lékařů, kteří přednášejí nursing program v Kanadě, Chile a Anglii. Sestřičky a technici se tak dozví něco nového o zásadách infúzní terapie, rehabilitacích po chirurgiích pohybového aparátu u psa i o přístupu ke klientovi. Více informací můžete nacházet na www.wsava2006.cz.

Jedná se o akci, kterou bereme jako samozřejmost. Stojí za ní nezměrné několikaleté úsilí organizačního výboru světového kongresu WSAVA/FECAVA/ČAVLMZ. Nenechte si tedy ujít příležitost, která se v nejbližších letech určitě nebude opakovat a přijďte se svými zaměstnanci, společníky i sestřičkami či techniky podívat se kam se ubírá současná světová veterinární medicína. Využijte možnosti návštěvy kongresu, který se koná u nás v našem hlavním městě a za velmi výhodných podmínek, které Vám nabízí Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat.

MVDr. Jiří Beránek
Prezident kongresu