Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplňování žádanek pro laboratorní vyšetření v rámci Národních programů pro tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže


STÁTNÍ   VETERINÁRNÍ   SPRÁVA ČR

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2  Tel.: +420 227 010 146 Fax.: +420 227 010 195


Naše značka : 2007 / 18 / VET Vyřizuje : Dr. Krůta

 

Všem KVS, MěVS, KC a KVL Brno

Praha 8.1.2007

Vyplňování žádanek pro laboratorní vyšetření v rámci Národních programů pro tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže

Žádám všechny, kdo se podílejí odběrem vzorků na plnění Národních programů pro tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže, aby na žádanku o laboratorní vyšetření provázející odebrané vzorky uvedli:

– název programu (reprodukční chovy nebo nosnice produkující konzumní vejce)

– kódové označení vzorku.

Potřebné kódy jsou zveřejněny na webových stránkách SVS v kapitole zdraví zvířat, v podbodu programy tlumení výskytu salmonel. V příslušném programu jsou kódy uvedeny v bodu 3) – grafické znázornění odběru vzorků

časové posloupnosti odběru vzorků – nosnice
http://www.svscr.cz/download.php?idx=1804

časové posloupnosti odběru vzorků – reprodukční chovy
http://www.svscr.cz/download.php?idx=1805

– a v bodu 8)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2007
http://www.svscr.cz/files/ibr/metodika_kontroly_zdravi_zvirat_2007_v1.pdf

Uvedení názvu programu a kódu je bezpodmínečně nutné pro úhradu nákladů na laboratorní vyšetření ze státního rozpočtu a následné správné založení vzorku a vykázání výsledku vyšetření v informačním systému.

S pozdravem

MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel