Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční eradikace

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY
Před dvěma měsíci rozšířila Evropská komise italské oblasti prosté tuberkulózy skotu a brucelózy. V souvislosti s touto zprávou ještě více vynikne fakt, že naše země se s těmito nebezpečnými nákazovými chorobami vypořádaly již před více než čtyřiceti lety. Konkrétně s brucelózou v roce 1964 a tuberkulózou skotu v roce 1968.

Podařilo se to díky úsilí tisíců veterinářů, kteří byli do té doby vedle chovatelů nejčastějšími obětmi těchto nemocí. Význam těchto výročí vynikne ještě více, připomeneme-li, že se jedná o velmi nakažlivé choroby, které se poměrně snadno přenášejí na člověka i ostatní druhy zvířat.

jejími následky trpěl celý život, popisuje, jak fatální následky mělo zamoření stád pro chovatele skotu.

Brucelóza totiž způsobuje u skotu potraty, velmi komplikuje zabřeznutí, a tím prakticky znemožňuje obnovu stáda z vlastního chovu. Vzhledem k tomu, že v zamořených stádech potrácely až tři čtvrtiny krav, znamenalo to pro mnoho farem hospodářskou katastrofu.

Nekontrolované přesuny skotu v období druhé světové války existující problémy pouze zdramatizovaly. A scelování stád v období kolektivizace změnilo problém v katastrofu.

Vždyť ještě v roce 1959 bylo tuberkulózou nakaženo 30 % krav a do té doby onemocněly brucelózou stovky lidí.

let a měl své raněné i padlé. Vždyť u celé čtvrtiny veterinářů bylo diagnostikováno onemocnění brucelózou. Na konci však bylo vítězství. Od roku 1964 nebyl zaznamenán jediný případ onemocnění u lidí a v roce 1968 byla definitivně potlačena i tuberkulóza skotu.

V roce 2004 přiznala Evropská unie České republice, jako jediné z „nových zemí“, status země prosté těchto chorob.

Velká zásluha na tomto úspěchu náleží nestoru české veterinární medicíny Václavu Koubovi, který byl autorem metody radikální eradikace (úplného vymýcení).

O tom, že je i dnes brucelóza skotu chorobou, kterou nelze podcenit, svědčí současné vybíjení tisícihlavých stád bizonů v Kanadě a Spojených státech.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte MVDr. Borkovce na adrese: lborkovec@volny.cz

 
EURO PR